Αρχείο κατηγορίας Λογοτεχνικά

Ο άθλος των Αγίων τριών Παίδων!

ΔΑΝΙΗΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 1 Ετους οκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εποίησεν εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα, εύρος αυτής πήχεων έξ, και έστησεν αυτήν εν πεδίω Δεειρά, εν χώρα Βαβυλώνος. 2 και απέστειλε συναγαγείν τούς υπάτους και τούς στρατηγούς και τούς … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο άθλος των Αγίων τριών Παίδων!

15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) ΙΕ΄, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

11 Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Λεοντίου του εν Αχαϊα: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΑ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), μνήμη του Οσίου Λεοντίου του εν Αχαΐα. Λεοντίου τις τον βίον μη θαυμάση; Εν σαρκί γαρ μετήλθεν Αγγέλων βίον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Λεοντίου του εν Αχαϊα: Συναξάριον, Ακολουθία.

Η ελεημοσύνη – Ιωάννου Πολέμη.

Σε κάθε γωνιά καθίζει μοναχός κι ολημερίς γυρεύει ελεημοσύνη.

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ελεημοσύνη – Ιωάννου Πολέμη.

06 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, επισκόπου Μύρων του θαυματουργού: υμνολογική εκλογή, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα του όρθρου και της Θ. Λ., Παρακλητικός Κανών.

Υμνολογική εκλογή. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια’

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 06 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, επισκόπου Μύρων του θαυματουργού: υμνολογική εκλογή, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα του όρθρου και της Θ. Λ., Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – εγκώμιον Εις την Αγίαν και ένδοξον του Χριστού Μάρτυρα Βαρβάραν.

Υπέρκειται μεν ομολογουμένως άπασαν εγκωμίων σύνθεσιν, των αγίων και της ευσεβείας καλλινίκων μαρτύρων η δόξα και χάρις και εύκλεια, και της εκ ρητορικών λόγων και σοφιστικής τέχνης λαρυγγισμάτων ερανιζομένης υπερίδρυται πλάσεως. Και καταπλαγείησαν, οίμαι, και αποροίησαν αν προς το της … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – εγκώμιον Εις την Αγίαν και ένδοξον του Χριστού Μάρτυρα Βαρβάραν.

03 Δεκεμβρίου, μνήμη του Νεομάρτυρος Αγγελή, του εν Χίω μαρτυρήσαντος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Γ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), ο Άγιος Νεομάρτυς Αγγέλης ο ιατρός, ο εξ Άργους και εν Χίω αποκεφαλισθείς, εν έτει 1813 τελειούται.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Δεκεμβρίου, μνήμη του Νεομάρτυρος Αγγελή, του εν Χίω μαρτυρήσαντος: Συναξάριον, Ακολουθία.

26 Νοεμβρίου, μνήμη και του Νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, ηχογραφημένη ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη (αρχείο ήχου, mp3).

Τη κστ´ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), ο Άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος, ο εκ Χίου και εν Κυδωνιαίς αθλήσας κατά το 1807, ξίφει τελειούται. Γεωργίω μαχαίρα πρόξενον τέλους, Αύτη δε τούτω πρόξενος και του στέφους.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 26 Νοεμβρίου, μνήμη και του Νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, ηχογραφημένη ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη (αρχείο ήχου, mp3).

Ο Λειτουργός Άγγελος και, η αμετανόητη γυναίκα – Ι. Μ. Παρακλήτου Αττικής.

ΣΤΗΝ Κύπρο, στο χωριό Τραχιάδες, δέκα χρόνια πριν από την άλωση του νησιού (1571), ζούσε κάποιος ανάξιος ιερέας. Με τη συνεργεία του πονηρού, είχε πλανεύθεί και είχε μάθει στην

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Λειτουργός Άγγελος και, η αμετανόητη γυναίκα – Ι. Μ. Παρακλήτου Αττικής.

22 Νοεμβρίου, μνήμη και του Νέου Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου Τσαλίκη, του εν Ευβοία: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τη ΚΒ’ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιακώβου, Ηγουμένου της Μονής του Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία. Η ταπείνωσις εν έργοις σοις ερρύη ώ Ιάκωβε, των μοναστών το κλέος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 Νοεμβρίου, μνήμη και του Νέου Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου Τσαλίκη, του εν Ευβοία: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.