Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

20 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Βίος.

Τη Κ´ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα. Αγίων συμμέτοχος σαφώς εγένου Ζωήν βιώσας Νικόλαε αγίαν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 20 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Βίος.

15 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αυγουστίνου: Συναξάριον, Ακολουθία (αναφερομένη και στην μητέρα του, Αγία Μόνικα).

Τή ΙΕ’ τού αυτού μηνός Ιουνίου, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος. Έρωτι φλεχθείς του Θεού Αυγουστίνε, Φωστήρ εδείχθης παμφαέστατος, μάκαρ. Αμφί πέμπτη δέκατη θαν’ Αυγουστίνος ο περίπτυστος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αυγουστίνου: Συναξάριον, Ακολουθία (αναφερομένη και στην μητέρα του, Αγία Μόνικα).

29 Μαϊου, μνήμη της Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτίσσης: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΚΘ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας, της Κωνσταντινουπολιτίσσης και των συν αυτή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 29 Μαϊου, μνήμη της Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτίσσης: Βίος, Ακολουθία.

17 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ. Χριστιανουπόλεως: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τη ΙΖ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου του νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, του θαυματουργού. Πέφευγεν εχθρού του βροτοκτόνου βέλη Ο ευλογητός και μέγας Χριστού λάτρις.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ. Χριστιανουπόλεως: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τω αυτώ μηνί (Μαϊω) ΙΕ΄, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου. Ο Παχώμιος λεπτύνων σαρκός πάχος, Ψυχή συνήγε πρίν μεταστήναι στέαρ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου: Συναξάριον, Ακολουθία.

12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΒ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, του εν Σέρραις μαρτυρήσαντος. Έχαιρεν υμνών Ιωάννης εν μέσω, Θεόν καμίνου ως πάλαι νεανίαι.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

09 Μαϊου, Μνήμη και του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουνένη: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Μαϊω) Θ΄, μνήμη και του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου του εν Βουνένη, ξίφει τελειωθέντος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Μαϊου, Μνήμη και του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουνένη: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Τριώδια της εβδομάδος του παραλύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Τριώδιον, ου η ακροστιχίς: Ανέστη ο Σωτήρ. Ωδή α . Ήχος γ . Τεμνομένην θάλασσαν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τριώδια της εβδομάδος του παραλύτου.

06 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Σοφίας, της εν Κλεισούρα: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΣΤ του αυτού Μηνός (Μαϊου), Μνήμη της Οσίας και θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας, της εν τη Μονή της Παναγίας της Κλεισούρας θεοφιλώς άρτι ασκησάσης.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 06 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Σοφίας, της εν Κλεισούρα: Βίος, Ακολουθία.

01 Μαϊου, μνήμη του Νέου Οσίου πατρός ημών Νικηφόρου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Α’ του αυτού Μηνός (Μαϊου), Μνήμη του Οσίου Νικηφόρου, Ιερομονάχου, και Ιεροδιδασκάλου, του Χίου. Νικηφόρον καν θανόντα ζην λέγειν. Οι γαρ δίκαιοι ζώσι καν τεθνηκότες.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 01 Μαϊου, μνήμη του Νέου Οσίου πατρός ημών Νικηφόρου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.