Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

11 Δεκεμβρίου μνήμη του Οσίου Νόνωνος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) ΙΑ’, μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νόμωνος του θαυματουργού. Οσφύν νοητήν αρετών εζωσμένος, Εύζωνος ο Νόμων προς πόλον τρέχει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Δεκεμβρίου μνήμη του Οσίου Νόνωνος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Νέα θαύματα της Αγίας Βαρβάρας.

Στον συνοικισμό της Αγίας Βαρβάρας στο Αιγάλεω των Αθηνών υπάρχει Ιερός Ναός αφιερωμένος στο όνομα της Αγίας. Στο σημείο του ναού όπου στεγάζεται το Άγιο Βήμα βρίσκεται ένα παλαιό μικρό Εκκλησάκι. Έχει πλάτος

Κατηγορίες: Άρθρα, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα θαύματα της Αγίας Βαρβάρας.

30 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου: τα λειτουργικά Αναγνώσματα της Θ. Λ., βίος, Υμνολογική εκλογή, πλήρης ακολουθία, εγκώμια, μεγαλυνάρια, Παρακλητικός Κανών.

Ακολούθως παραθέτουμε:

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου: τα λειτουργικά Αναγνώσματα της Θ. Λ., βίος, Υμνολογική εκλογή, πλήρης ακολουθία, εγκώμια, μεγαλυνάρια, Παρακλητικός Κανών.

27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή ΚΖ’ τού αυτού μηνός (Νοεμβρίου), Μνήμη τής αθλήσεως τού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου τού Πέρσου. Τμηθείς μεληδόν, καί σφαγήν Πέρσης φέρων, «Ψυχή σεσώσθω, φρούδά μοι μέλη» λέγει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου: Συναξάριον, Ακολουθία.

25 Νοεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης: συμπλήρωμα ακολουθίας, εγκώμια, χαιρετισμοί.

Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης: συμπλήρωμα ακολουθίας, εγκώμια, χαιρετισμοί. Παράβαλε και:

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Νοεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης: συμπλήρωμα ακολουθίας, εγκώμια, χαιρετισμοί.

ΎΜΝΟΙ ι’ έως και ιβ’ εις την Κυρίαν Θεοτόκον – Αγίου Νεκταρίου Επισκ. Πενταπόλεως, του Θαυματουργού.

Ύμνος ι’. Εις την απειρολεχή νύμφην, ήχος Α’. 1 Ιλιγγιώσι Σε υμνείν τα των αγγέλων τάγματα, και μεγαλύνειν εν ωδαίς των ουρανών στρατεύματα.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΎΜΝΟΙ ι’ έως και ιβ’ εις την Κυρίαν Θεοτόκον – Αγίου Νεκταρίου Επισκ. Πενταπόλεως, του Θαυματουργού.

07 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαζάρου του Γαλησιώτου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Νοεμβρίω) Ζ΄, ο Όσιος Πατήρ ημών και Θαυματουργός Λάζαρος, ο εν τω Γαλλησίω όρει ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται. * Ετοίμασον τον κόλπον Αβραάμ πάτερ,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 07 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαζάρου του Γαλησιώτου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

02 Νοεμβρίου, Μνήμη και των εν Βραχωρίω ήτοι Αγρινίω τρειών Νεομαρτύρων: Λάμπρου, Θεοδώρου και ετέρου ανονύμου: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών – ποίημα Αποστόλου Παπαχρήστου.

Στις 2 Νοεμβρίου, μαζί με τους Αγίους ενδόξους μάρτυρες, Ακίνδυνο, Πηγάσιο, Αφθόνιο, Ελπιδηφόρο και Ανεμπόδιστο, η Εκκλησία μας τιμά, μεταξύ των άλλων, και τους τρεις νεομάρτυρες οι οποίοι «πότισαν» την Αγιοτόκο γη του Αγρινίου,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 02 Νοεμβρίου, Μνήμη και των εν Βραχωρίω ήτοι Αγρινίω τρειών Νεομαρτύρων: Λάμπρου, Θεοδώρου και ετέρου ανονύμου: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών – ποίημα Αποστόλου Παπαχρήστου.

25 Οκτωβρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Χρυσάνθης: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΚΕ’ του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), η αγία Μάρτυς Χρυσάνθη, ξίφει τελειούται. Μαρτυρίου στίγμασι Χρυσάνθη στολισθείσα, τω Αθλοθέτη σου Χριστώ παρίστασαι εν δόξη.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Οκτωβρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Χρυσάνθης: Βίος, Ακολουθία.

23 Οκτωβρίου, Ανάμνησις της ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων της Οσιομάρτυρος Ανυσίας της εκ Θεσσαλονίκης: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη κγ’ του αυτού μηνός (Οκτωβρίου), εορτάζομεν , την εύρεσιν των τιμίων λειψάνων της Αγίας ενδόξου Οσιομάρτυρος Ανυσίας της εν Θεσσαλονίκη. Εκ γης τα σα λείψανα Μάρτυς φανέντα, Πάσι την ουράνιον φαίνουσι χάριν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 23 Οκτωβρίου, Ανάμνησις της ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων της Οσιομάρτυρος Ανυσίας της εκ Θεσσαλονίκης: Συναξάριον, Ακολουθία.