Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

17 Οκτωβρίου, Σύναξις πάντων των Αγίων Αναργύρων: Ασματική Ακολουθία.

Με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων: Κοσμά, Δαμιανού, Λεοντίου, Ανθίμου και Ευπρεπίου των Αναργύρων, οι οποίοι εορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου, προτείνουμε και την επόμενη ακολουθία, την αφιερωμένη στην σύναξη όλων των Αγίων Αναργύρων. Η Ακολουθία αυτή έχει

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Οκτωβρίου, Σύναξις πάντων των Αγίων Αναργύρων: Ασματική Ακολουθία.

06 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία.

Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου αποστόλου Θωμά. Πρέπει να προλάβωμε να πούμε πως η μνήμη του αγίου αποστόλου Θωμά είναι σήμερα κι όχι την πρώτη Κυριακή μετά το άγιο Πάσχα. Τότε δεν είναι … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 06 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία.

30 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων των εν Ολύμπω της Βιθυνίας ασκητικώς διαλαμψάντων: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Λ’ του αυτού Μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη πάντων των Οσίων Πατέρων, των εν Ολύμπω της Βιθυνίας ασκητικώς διαλαμψάντων. Βιθυνίας χόρευε, Όλυμπε όρος: Εν σοι γαρ διέλαμψαν χοροί Οσίων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων των εν Ολύμπω της Βιθυνίας ασκητικώς διαλαμψάντων: Συναξάριον, Ακολουθία.

21 (22) Σεπτεμβρίου, μνήμη και του ενδόξου Ιωνά του Προφήτου: Βίος, το βιβλίο των προφητειών του, Ακολουθία.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ (21 Σεπτεμβρίου) Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου προφήτη Ιωνά. Ο προφήτης Ιωνάς είναι ο έκτος στη σειρά από τους λεγόμενους ελάσσονες, δηλαδή μικρούς , προφήτες

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 (22) Σεπτεμβρίου, μνήμη και του ενδόξου Ιωνά του Προφήτου: Βίος, το βιβλίο των προφητειών του, Ακολουθία.

17 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων μαρτύρων: Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

Βίος της Αγίας Σοφίας και των τρειών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης, των οποίων η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη στις 17 Σεπτεμβρίου. Μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορος Αδριανού (117 – 138).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων μαρτύρων: Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

16 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΣΤ’ του αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη επιτελούμεν του εν αγίοις Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών και κτίτορος της εν Σκωτία σεβασμίας Μονήςτης λεγομένης του Λευκού Οίκου, του θαυματουργού. Τον νυν μη φιλών Νινιανός αιώνα μετέστη … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 16 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

14 Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – Ιωάννου Φουντούλη. Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον Σταυρόν.

Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου εορτάζομε την εορτή της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού. Η Κυριακή προ της 14ης Σεπτεμβρίου θα μας προετοιμάση γι΄αυτήν. Είναι η «Κυριακή προ της Υψώσεως».

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – Ιωάννου Φουντούλη. Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον Σταυρόν.

13 Σεπτεμβρίου, μνήμη και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Στράτονος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΓ’ του αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), ο Άγιος Μάρτυς Στράτων, κέδροις προσδεθείς και διαμερισθείς, τελειούται. Κέδροις ο Mάρτυς προσδεθείς Στράτων δύω, Είς ων το σώμα, δείκνυται μέρη δύω.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Στράτονος: Συναξάριον, Ακολουθία.

09 Σεπτεμβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν τη Ιερά Μονή Τατάρνης: ιστορικό και τοπογραφικό σημείωμα, Ακολουθία.

Προσκύνημα στο Μοναστήρι της Τατάρνας [ Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου, Προσκύνημα στο Μοναστήρι της Τατάρνας, 6η έκδοσις, 1999 (1η:1985). Δημοσιεύεται με την ευγενή άδεια του συγγραφέως]

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Σεπτεμβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν τη Ιερά Μονή Τατάρνης: ιστορικό και τοπογραφικό σημείωμα, Ακολουθία.

04 Σεπτεμβρίου, μνήμη και του Δικαίου Μωυσέως του Θεόπτου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Σεπτεμβρίω) Δ΄, μνήμη του Αγίου Προφήτου και θεόπτου Μωϋσέως. Ουκ εκ πέτρας νυν, ουδ’ οπισθίων μέρος, Μωσή θεωρείς. Αλλ’ όλον Θεόν βλέπεις.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 04 Σεπτεμβρίου, μνήμη και του Δικαίου Μωυσέως του Θεόπτου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.