Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

13 Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Μαρτινιανού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Φεβρουαρίω) ΙΓ’, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαρτινιανού. Μαρτινιανός σαρκικήν σβέσας φλόγα,

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Μαρτινιανού: Συναξάριον, Ακολουθία.

11 Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου, Επισκ. Σεβαστείας – Ασματική ακολουθία, βίος, θαύματα.

Βλάσιος ο ένδοξος Μάρτυς, και πριν να μαρτυρήση, είχε πολιτείαν θαυμάσιον και αξιέπαινον, και ήτον και αυτός κατά τον μέγαν Ιώβ, άκακος, άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής∙ απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος, επειδή

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου, Επισκ. Σεβαστείας – Ασματική ακολουθία, βίος, θαύματα.

03 Φεβρουαρίου, μνήμη και του Οσίου Νικολάου Κασάτκιν, φωτιστού της Ιαπωνίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Γ’ του αυτού Μηνός (Φεβρουαρίου), Μνήμη του Αγίου Νικολάου Κασάτσκιν, του εκ Ρωσίας ιεραποστόλου, ιδρυτού και πρώτου ιεράρχου της των Ιαπώνων Εκκλησίας. Μνήμην γεραίρω την του Νικολάου, Ου μνήμη κλέος Ιαπωνία φέρει.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Φεβρουαρίου, μνήμη και του Οσίου Νικολάου Κασάτκιν, φωτιστού της Ιαπωνίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

02 Φεβρουαρίου, Σύναξις προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Εσφαγμένης, της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου: Ιστορικό, Παρακλητικός Κανών.

Για την εικόνα αυτή διηγούνται ότι πληγώθηκε από το μαχαίρι ενός δύστροπου ιεροδιάκονου και εκκλησιάρχη (επιμελητή της εκκλησίας, νεωκόρου), ο οποίος, εξαιτίας δήθεν του διακονήματος του, έφθανε πάντοτε

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 02 Φεβρουαρίου, Σύναξις προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Εσφαγμένης, της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου: Ιστορικό, Παρακλητικός Κανών.

31 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Αρσενίου, του εν Πάρω: Ακολουθία, Συναξάριον.

Τη ΛΑ’ του αυτού μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του νέου, του εν Πάρω. Αγίων Αρσένιε τον βίον ζήσας, Συν Αγίοις Άγιος νυν συναγάλλη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 31 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Αρσενίου, του εν Πάρω: Ακολουθία, Συναξάριον.

24 Ιανουαρίου, Μνήμη της Οσίας Ξένης: Βίος, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

Η Οσία Ξένη κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήσαν πλούσιοι κι επιφανείς, «εκ των τα πρώτα φερόντων’. Ευτυχώς ήσαν και καλοί Χριστιανοί. Δι΄αυτό και την ανάθρεψαν, όπως συνιστά ο Απ. Παύλος, «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 24 Ιανουαρίου, Μνήμη της Οσίας Ξένης: Βίος, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

22 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του ηγιασμένου, του εκ Κρήτης: Βίος, Ασματική Ακολουθία.

Μεταξύ των πολλών εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα οποία μετεκόμισαν εις Ζάκυνθον οι πρόσφυγες Κρήτες το έτος 1669, το και πολυτιμότερον, ήτο το λείψανον του Οσίου Ιωσήφ του Σαμάκου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του ηγιασμένου, του εκ Κρήτης: Βίος, Ασματική Ακολουθία.

19 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου Μελετίου του Γαλησιώτου, του Ομολογητού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΘ’ του αυτού Μηνός, Μνήμη του Οσίου Μελετίου του Γαλλησιώτου και ομολογητού. Κτείνει Δαβίδ μεν αλλόφυλον σφενδόνη, Κτείνει δε Μελέτιος Αυσόνων πλάνην.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 19 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου Μελετίου του Γαλησιώτου, του Ομολογητού: Συναξάριον, Ακολουθία.

17 Ιανουαρίου: Εγκώμια εις τον Μεγάλον Αντώνιον.

(Εκ του βιβλίου: Ακολουθίαι των Αγίων Τεσσάρων Νέων του Χριστού Μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, των εν Ρεθύμνη της Κρήτης μαρτυρησάντων• και του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Ιανουαρίου: Εγκώμια εις τον Μεγάλον Αντώνιον.

17 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων Αντωνίου και Φιλοθέου των Μετεωρειτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΖ’ του αυτού Μηνός (Ιανουαρίου), Μνήμη των Οσίων Αντωνίου και Φιλοθέου, κτητόρων της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων. Εις πέτραν στήσας σους πόδας Πατερ φθάνεις, Χριστόν την πέτραν Αντώνιε ασκήσας.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων Αντωνίου και Φιλοθέου των Μετεωρειτών: Συναξάριον, Ακολουθία.