Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

17 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ. Χριστιανουπόλεως: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τη ΙΖ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου του νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, του θαυματουργού. Πέφευγεν εχθρού του βροτοκτόνου βέλη Ο ευλογητός και μέγας Χριστού λάτρις.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ. Χριστιανουπόλεως: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τω αυτώ μηνί (Μαϊω) ΙΕ΄, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου. Ο Παχώμιος λεπτύνων σαρκός πάχος, Ψυχή συνήγε πρίν μεταστήναι στέαρ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου: Συναξάριον, Ακολουθία.

12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΒ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, του εν Σέρραις μαρτυρήσαντος. Έχαιρεν υμνών Ιωάννης εν μέσω, Θεόν καμίνου ως πάλαι νεανίαι.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

09 Μαϊου, Μνήμη και του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουνένη: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Μαϊω) Θ΄, μνήμη και του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου του εν Βουνένη, ξίφει τελειωθέντος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Μαϊου, Μνήμη και του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουνένη: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Τριώδια της εβδομάδος του παραλύτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Τριώδιον, ου η ακροστιχίς: Ανέστη ο Σωτήρ. Ωδή α . Ήχος γ . Τεμνομένην θάλασσαν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τριώδια της εβδομάδος του παραλύτου.

06 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Σοφίας, της εν Κλεισούρα: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΣΤ του αυτού Μηνός (Μαϊου), Μνήμη της Οσίας και θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας, της εν τη Μονή της Παναγίας της Κλεισούρας θεοφιλώς άρτι ασκησάσης.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 06 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Σοφίας, της εν Κλεισούρα: Βίος, Ακολουθία.

01 Μαϊου, μνήμη του Νέου Οσίου πατρός ημών Νικηφόρου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Α’ του αυτού Μηνός (Μαϊου), Μνήμη του Οσίου Νικηφόρου, Ιερομονάχου, και Ιεροδιδασκάλου, του Χίου. Νικηφόρον καν θανόντα ζην λέγειν. Οι γαρ δίκαιοι ζώσι καν τεθνηκότες.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 01 Μαϊου, μνήμη του Νέου Οσίου πατρός ημών Νικηφόρου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

29 Απριλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και της Παρθενομάρτυρος Κερκύρας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΘ’ του αυτού μηνός (Απριλίου), Μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Ιάσονος και Σωσιπάτρου. Ζωής Ιάσων λαμβάνει φθαρτής πέρας,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 29 Απριλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και της Παρθενομάρτυρος Κερκύρας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Δευτέρα της εβδομάδος του Θωμά, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χρυσαφιτίσσης: Ιστορικό, θαύματα, Ασματική Ακολουθία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ Νοτιοανατολικώς του Ιερού Ναού του «Ελκομένου Χριστού», εν Μονεμβασία, ευρίσκεται ο Ιερός Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο επιλεγόμενος Ναός της Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δευτέρα της εβδομάδος του Θωμά, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χρυσαφιτίσσης: Ιστορικό, θαύματα, Ασματική Ακολουθία.

Δευτέρα της εβδομάδος του Θωμά, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βοηθείας εν Χίω: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη αυτή ημέρα, Δευτέρα μετά την Κυριακήν του Θωμά, η Σύναξις προς τιμήν της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επικαλουμένης Παναγία η Βοηθεία, της εν τη νήσω Χίω. Εικών της Θεοτόκου Μονήν εμφαίνει,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δευτέρα της εβδομάδος του Θωμά, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βοηθείας εν Χίω: Συναξάριον, Ακολουθία.