Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

14 Ιανουαρίου, μνήμη των Αγίων πατέρων των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων: Συναξάριον, Ακολουθία.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Ιανουαρίω) ΙΔ΄, μνήμη των Αγίων τριακονταοκτώ, και άλλων Αββάδων, των εν τω Σινά όρει αναιρεθέντων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Ιανουαρίου, μνήμη των Αγίων πατέρων των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κυριακή μετά τα Φώτα, Σύναξις εις τιμήν και μνήμην της Αγίας Οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη αυτή Κυριακή μετά των Φώτων, Μνήμην επιτελούμεν της επταρίθμου χορείας της οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου, ήτοι•

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή μετά τα Φώτα, Σύναξις εις τιμήν και μνήμην της Αγίας Οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

11 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Αγαπίου του Αρχιμανδρίτου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΑ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀγαπίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἄρξας λογισμῶν Ἀγάπιε τὸ πρῶτον. Εἶτα λογικῆς ὦ Πάτερ ἦρξας Μάνδρας.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Αγαπίου του Αρχιμανδρίτου: Συναξάριον, Ακολουθία.

04 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Χρυσάνθου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Δ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), Μνήμη τοῦ ἀγίου ἐνδόξου καὶ καλλινίκου μάρτυρος Χρυσάνθου. Χρύσανθος ἀνθεῖ καρπὸν ἥδιστον πάνυ, Τὸν καὶ πολὺ φανέντα κρείττω χρυσίου.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 04 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Χρυσάνθου: Συναξάριον, Ακολουθία.

30 Δεκεμβρίου, μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος Γεδεών, πολιούχου Τυρνάβου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Τη λ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), μνήμη του Αγίου ενδόξου νέου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλλινού, αθλήσαντος εν Τυρνάβω της Θεσσαλίας, εν έτει αωιη (1818). Εχθρόν αισχύνας τον πάλαι τρώσαντά σε, Χριστού Γεδεών Οσιομάρτυς ώφθης.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Δεκεμβρίου, μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος Γεδεών, πολιούχου Τυρνάβου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

26 Δεκεμβρίου, σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμμακαρίστου: Ασματική Ακολουθία.

Ιερά Μονή – ισυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται Ν.Α. της Τροιζήνος και ιδρύθηκε από τον μακαριστό Γέροντα π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο (†1989) το 1976. Οι πρώτοι αδελφοί εγκαταστάθηκαν την 15η Απριλίου 1977, εορτή της

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 26 Δεκεμβρίου, σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμμακαρίστου: Ασματική Ακολουθία.

23 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου Ναούμ, φωτιστού της Βουλγαρίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΓ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη του Αγίου Ναούμ του θαυματουργού, του φωτιστού και ιεροκήρυκος της Βουλγαρίας. Την Bουλγαρίας γην άπασαν παμμάκαρ, Ναούμ λόγοις σοις

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 23 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου Ναούμ, φωτιστού της Βουλγαρίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

21 Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) ΚΑ΄, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

20 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου της Κρονστάνδης: Βίος, Ακολουθία.

Τη Κ του αυτού Μηνός (Δεκεμβρίου), μνήμη του Οσίου Ιωάννου, πρωτοπρεσβυτέρου της Κρονστάνδης. Χαρίτων ώφθης θείων δας, Ιωάννη, χαριτώνυμε της Κρονστάνδης λευϊτα.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 20 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου της Κρονστάνδης: Βίος, Ακολουθία.

15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) ΙΕ΄, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.