Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

Τη Α. Κυριακή του Νοεμβρίου (1 – 7), Μνήμη πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων: Ασματική Ακολουθία – Χ. Μπούσια.

Συναξάριον. Τη Α’ Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων, αυτοχθόνων και επηλύδων, ανδρών και γυναικών, γνωστών ημίν και αγνώστων, ων Κύριος μόνον τα ονόματα γινώσκει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τη Α. Κυριακή του Νοεμβρίου (1 – 7), Μνήμη πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων: Ασματική Ακολουθία – Χ. Μπούσια.

03 Νοεμβρίου, ανάμνησις των εγκαινίων του Ι. Ναού του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εν Λύδδη: Συναξάριον, Ακολουθία – Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τη Γ’ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου) εορτάζομεν τα εγκαίνια του Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του εν Λύδδη, ήτοι την ανακομιδήν και κατάθεσιν του αγίου σώματος αυτού. + Ναού τα εγκαίνια Μάρτυς και … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Νοεμβρίου, ανάμνησις των εγκαινίων του Ι. Ναού του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εν Λύδδη: Συναξάριον, Ακολουθία – Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου.

21 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Μονεμβασίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τω αυτώ μηνί Οκτωβρίου κα’, Μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του από Γούβες, κώμης της Μονεμβασίας. Νόμους φυλάττων νηστίμου καιρού πόθω, Ζωήν έθυσας ω Iωάννη μάκαρ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Μονεμβασίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

20 Οκτωβρίου, μνήμη και της Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος: Βίος, Ακολουθία.

Τω αυτώ Μηνί Οκτωβρίου Κ’ 20, μνήμη της ενδόξου Οσίας Μητρός ημών Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, της θαυματουργού. Λιπούσα κόσμον εμπλέων ακοσμίας. Χριστώ προσεισί νυμφικώς η παρθένος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 20 Οκτωβρίου, μνήμη και της Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος: Βίος, Ακολουθία.

16 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Ποιός Χριστιανός δεν έχει ακούσει για τον Κεντυρίωνα του Ευαγγελίου; Κεντυρίων δε σημαίνει Εκατόνταρχος. Την εβδομάδα των Παθών, που πηγαίνουν όλοι στην Εκκλησία, ακούνε από τα Ευαγγέλια, ότι ο Εκατόνταρχος αυτός ήταν στη Σταύρωσι του Κυρίου, επικεφαλής των

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 16 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

15 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Αντιοχίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΕ’ του αυτού μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχείας της μεγάλης. Άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει, Του ζώντος άρτου μη στερηθήναι θέλων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Αντιοχίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

13 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου: Βίος, Ασματική ακολουθία.

Ο Άγιος φλωρέντιος. Τον διέκριναν η χαρακτηριστική ψυχραιμία και το θάρρος, ακόμα και όταν η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στην Θεσσαλονίκη, απ’ όπου και καταγόταν. Με την μεγάλη πίστη και τον θείο ζήλο του … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου: Βίος, Ασματική ακολουθία.

10 Οκτωβρίου, ανάμνησις της Ανεύρέσεως της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και επάνοδός της στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου: Ακολουθία – Ιωακείμ μον. του εκ Μαδύτου.

Τη Ι του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), την ανάμνησιν εορτάζομεν της εν έτει 1830 ευρέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου εν τη νήσω της Αγίας Ειρήνης, ήτοι της Σαντορίνης, και της ενδόξου επανόδου, εν τη θεία

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 10 Οκτωβρίου, ανάμνησις της Ανεύρέσεως της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και επάνοδός της στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου: Ακολουθία – Ιωακείμ μον. του εκ Μαδύτου.

Τάξεις Αγίων και μνημόνευσις αυτών – Ιωάννου Μ. Φουντούλη, Καθηγ. του Α.Π.Θ.

Ποία η διαφορά μεταξύ μάρτυρος, ιερομάρτυρος κλπ. Και πώς πρέπει να μνημονεύωνται; Η Εκκλησία μας χωρίζει τους αγίους της σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την ιδιότητα και την ιδιαιτέρα υπηρεσία που προσέφεραν σ’ αυτήν. Έτσι στην

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τάξεις Αγίων και μνημόνευσις αυτών – Ιωάννου Μ. Φουντούλη, Καθηγ. του Α.Π.Θ.

04 Οκτωβρίου, Των Οσίων: Ιεροθέου Επισκ. Αθηνών (Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών), της Αγίας Δαμάρεως, του Οσίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού: Συναξάριον.

Ο Όσιος Ιερόθεος, επίσκοπος Αθηνών. Στις 4 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, ίσως και του πρώτου Επισκόπου των Αθηνών. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 04 Οκτωβρίου, Των Οσίων: Ιεροθέου Επισκ. Αθηνών (Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών), της Αγίας Δαμάρεως, του Οσίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού: Συναξάριον.