Οι Πατριάρχες: Ο Αβραάμ, η θυσία του Αβραάμ, η Ρεβέκκα – Βασιλείου Ε. Πετρούνια.

Ο ΑΒΡΑΑΜ

Ένα μέρος από τους απογόνους του Νώε εγκαταστάθηκε σ’ έναν τόπο της Ασίας, τη Μεσοποταμία. Ανάμεσα σ’ αυτούς ζούσε κι ένας που λεγόταν Αβραάμ. Ενώ γύρω του όλοι ζούσαν βουτηγμένοι στην αμαρτία, κάνοντας άδικες πράξεις, ο Αβραάμ είχε στην καρδιά του τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια. Λάτρευε το Θεό κι άκουγε πάντα το θέλημά του.
Ο Θεός, επειδή θέλησε να δείξη την αγάπη του στον καλό Αβραάμ, του λέει μια μέρα:
-«Αβραάμ, πάρε τη γυναίκα σου τη Σάρρα και τον ανεψιό σου το Λωτ και φύγε απ’ αυτή τη χώρα. Θα πας στη Χαναάν και στον τόπο αυτό να κατοικήσης. Τον τόπο αυτό θα σου τον χαρίσω και θα ευλογήσω τη γενιά σου, που θα γίνη ένας μεγάλος λαός με τ’ όνομα Ισραήλ. Απ’ αυτόν το λαό θα γεννηθή ο Σωτήρας του κόσμου και τότε θα συχωρεθή η μεγάλη αμαρτία των πρωτοπλάστων, που βαραίνει τους ανθρώπους».
Ο Αβραάμ, καθώς πάντοτε, και τώρα συμμορφώθηκε με την εντολή του Θεού. Πήρε λοιπόν τη γυναίκα του και τον ανεψιό του κι έφυγε για τη Χαναάν.

Η θυσία του Αβραάμ

Ο Αβραάμ και η γυναίκα του Σάρρα ζούσαν ειρηνικά και δίκαια με την ευλογία του Θεού. Γέρασαν όμως και δεν είχαν παιδί, κι αυτό τους έκανε να θλίβωνται. Αλλά ο Θεός, που είδε τη λύπη τους κι άκουσε τις προσευχές τους, τους έδωσε ένα γιο, τον Ισαάκ.
Ο Θεός, έπειτα από λίγα χρόνια, θέλησε να δοκιμάση την πίστη του Αβραάμ, να δη αν ήταν πάντα πρόθυμος στις εντολές του. Του έδωσε λοιπόν γη διαταγή ν’ ανεβή στο βουνό με το γιο του κι εκεί να προσφέρη τον Ισαάκ για θυσία. Ο Αβραάμ είπε:
«Ο Θεός μου έδωσε το παιδί μου, η ζωή του ανήκει σ’ Αυτόν».
Πήρε λοιπόν τον μικρόν Ισαάκ και πήγε στο θυσιαστήριο. Μα τη στιγμή που σήκωσε το μαχαίρι, άγγελος Κυρίου τον κράτησε και του λέει:
-«Αβραάμ, Αβραάμ! Ο Θεός είδε την πίστη σου. Μη θυσιάσης το παιδί σου, αλλά σφάξε αυτό το κριάρι, που είναι δεμένο στο βωμό».
Κι αλήθεια βλέπει ο Αβραάμ ένα κριάρι εκεί έτοιμο για θυσία. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ έδειξε την ασάλευτη πίστη στο Θεό και στάθηκε παράδειγμα για όλους τους ευσεβείς.

Η Ρεβέκκα.

Όταν ο Ισαάκ ήρθε σε ηλικία να παντρευτή, ο πατέρας του, ο Αβραάμ, σκέφτηκε πως έπρεπε να πάρη γυναίκα από την πατρίδα του, τη Μεσοποταμία. Φωνάζει λοιπόν τον πιστό τους υπηρέτη, τον Ελιέζερ, και του λέει:
-«Ελιέζερ, πήγαινε στη Μεσοποταμία να βρης γυναίκα για τον Ισαάκ. Πάρε μαζί σου δώρα, πάρε και δέκα καμήλες να χαρίσης στην οικογένεια της πιο καλής κόρης, που θα βρης για τον αγαπημένο μου Ισαάκ».
Ο Ελιέζερ έκαμε κατά την προσταγή του κυρίου του. Έφυγε λοιπόν κι έφτασε κάποτε έξω από την πόλη, όπου έμενε ο αδελφός του Αβραάμ. Εκεί ήταν ένα πηγάδι, όπου έρχονταν οι κάτοικοι της πόλης αυτής κι έπαιρναν νερό. Στάθηκε λοιπόν ο Ελιέζερ εκεί. Σε λίγο έρχεται μια όμορφη κόρη, για να πάρη νερό.
-«Κόρη μου, της λέει ο Ελιέζερ, δώσε μου νερό να πιω και να ποτίσω και τα ζώα μου».
Η κόρη με μεγάλη προθυμία και με ντροπαλοσύνη, του έδωσε. Τότε ο Ελιέζερ τη ρώτησε τίνος είναι και πως λέγεται. Κι έμαθε από την ίδια για την οικογένειά της και πως τ’ όνομά της ήταν ρεβέκκα. Της έδωσε λοιπόν δώρα πολλά κι αυτή γύρισε στο σπίτι της, όπου διηγήθηκε τα γεγονότα. Ο αδελφός της τότε, ο Λάβαν, βγήκε ευθύς και έτρεξε στο πηγάδι, όπου βρήκε τον Ελιέζερ. Αυτός διηγήθηκε στο Λάβαν την αιτία του ταξιδιού του και πως έβρισκε τη Ρεβέκκα την πιο κατάλληλη για νύφη του Αβραάμ.
Αυτό ευχαρίστησε πολύ και τον αδελφό και τον πατέρα της, όταν τ’ άκουσαν, και πρόθυμα το δέχτηκαν. Έτσι λοιπόν ο Ελιέζερ πήρε τη Ρεβέκκα και την έφερε στη Χαναάν. Έγινε έπειτα ο γάμος με μεγάλες χαρές και έζησαν ευτυχισμένοι.

Από το βιβλίο του:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Βιβλίο θρησκευτικών Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων – Αθήναι 1976

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.