Τί σημαίνει να σηκώσεις το σταυρό σου; – Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτσ.

Τί σημαίνει να σηκώσεις το σταυρό σου; Αυτό θα πει να λαμβάνεις οικειοθελώς από το χέρι της Θείας Προνοίας κάθε ιαματική πικρία πού σου προσφέρεται. Συμβαίνουν καταστροφές μεγάλες; Μείνε ύποτασσόμενος στη βουλή του Θεού καθώς ό Νώε.

Σου ζητείται αυτοθυσία; Πρόσφερέ την με τέτοια πίστη στο Θεό καθώς και ο Αβραάμ ήθελε να προσφέρει ως θυσία τον υιό του. Χάνεται η περιουσία, πεθαίνουν αιφνιδίως τα τέκνα σου και Σω ζώνει αρρώστια βαριά; Υπόφερε τα πάντα με καρτερία και μην απομακρύνεις τήν καρδιά σου από το Θεό, καθώς και ο Ιώβ το ίδιο έκανε.

Σε εγκατέλειψαν οι φίλοι και Σε περικύκλωσαν όλοι οι εχθροί; Φέρε τα όλα δίχως γογγυσμό, και με τήν ελπίδα της επικείμενης βοήθειας του Θεού, καθώς το έπρατταν και οι Απόστολοι. Σε οδηγούν στήν απώλεια χάριν του Χριστού; Να ευγνωμονείς το Θεό για μία τέτοια τιμή, παρόμοια με κείνη των χιλιάδων χριστιανών μαρτύρων, ανδρών και γυναικών.

Από το βιβλίο: Αγιοπνευματικές Διδαχές γιά τόν Θεό καί τούς ανθρώπους , Αγίου Νικολάου Αχρίδος,. Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.