Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ο Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος Η Αικατερίνα Κολόκα.

Γενικός γραμματεύς ο Κωνσταντίνος Μουτσατσός.

Οργανωτική γραμματεύς η Νικητούλα Κακουδάκη.

Ταμίας ο Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχησε στις 12 Μαϊου του 2014 και θα λήξει, συν Θεώ, τις 12 Μαϊου του 2017, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.