Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ο Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος Η Αικατερίνα Κολόκα.

Γενική γραμματεύς η Νικητούλα Κακουδάκη.

Οργανωτικός γραμματεύς ο Γεώργιος Γραβιάς.

Ταμίας ο Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχησε στις 27 Απριλίου του 2017 και θα λήξει, συν Θεώ, στις 27 Απριλίου του 2020, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.