Κυριακή του Θωμά ή του Αντίπασχα, σύναξις και της Υπεραγίας Θεοτόκου επί τη απομακρύνσει των Τούρκων εκ του Αγίου Ορους: Ασματική Ακολουθία.

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή δευτέρα από του Πάσχα, μνείαν ποιούμεθα, κατά κοινή των Πατέρων διάθεσιν, της παραδόξως γενομένης αποδράσεως του αλλοπίστου στρατού, εκ των περιβόλων του Όρους και απαλλαγής της εκδεκαετούς ωμωτάτης αυτών καταδρομής.

Τέρας βεουργόν ευλογώ την Παρθένον,
ως στρατόν τον έκφυλον φρούδον δεικνύσαν.

Χάριν πλουτούσα δαψιλή Κόρη πληρού,
τα αιτήματα των Σε λιτανευόντων,
πάσης ανάγκης ρύουσα Σου την ποίμνην.

Εγκαινίησιν εχθρούς εξ Όρους ήλασεν Άνασσα.

Απολυτίκιον της Θεοτόκου. Ήχος α’ . Της ερήμου πολίτης.

Των εγκαινίων την μνήμην της Χριστού Αναστάσεως, εν τη ογδόη ημέρα επιτελούντες θεόφρονες• κροτήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, την τούτου Μητέρα ευλαβώς, την φυλάκισσαν του Όρους ευφημούμεν, λυτρώσασαν παραδόξως, καταδρομής δεινώς δεκαετούς, τα χαριστήρια άδοντες τη Κεχαριτωμένη, οξέως δεινών ημάς εξαίρουσαν.

Κυριακή του Θωμά: σύναξις και της Υπεραγίας Θεοτόκου, επί τη απομακρύνσει των Τούρκων εκ του Αγίου Ορους.rar

Παράβαλε και:
Το ένατον Αναστάσιμον εωθινόν: η Ευαγγελική Περικοπή του όρθρου, εξαποστειλάριον και Δοξαστικόν ιδιόμελον της Κυριακής.

Κυριακή του Θωμά ή του Αντίπασχα: η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εις τον Απόστολον Θωμάν.

Κυριακή του Θωμά ή του Αντίπασχα: λόγος Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά «εξήγηση του μυστηρίου του Σαββάτου και Κυριακής», Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

Κυριακή του Θωμά ή του Αντίπασχα – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., »αράχνη», λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.

Πάσχα-Αντίπασχα – Ιωάννου Φουντούλη.
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις την ψηλάφησιν του Αποστόλου Θωμ
Η εμφάνησις του Ιησού στους Μαθητάς και στον Θωμά, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.

Κυριακή του Θωμά, μνήμη και του Αγίου Κυρίλλου ΣΤ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αδριανουπολίτου: βιογραφία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.