Ο Ασπασμός και η Ομολογία της Πίστεως στην Θεία Λειτουργία.

Αφού αποθέσει ο ιερέας τα Τίμια Δώρα στην Αγία Τράπεζα, απαγγέλλει μια σειρά από δεήσεις, στις οποίες ο ψάλτης απαντά με το “Παράσχου, Κύριε” – Δώσε μας, Κύριε, αυτό που Σου ζητάμε. Μετά λέει χαμηλόφωνα μια ευχή που λέγεται Ευχή της Προσκομιδής, βγαίνει στην Ωραία Πύλη και λέει δυνατά: “Ειρήνη πάσι” – ΄Ολοι ας έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Η ειρήνη του Θεού είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο που έχει αγνή ζωή και συγχωρεί τους αδελφούς του. Αυτή η ειρήνη είναι αναφαίρετη. Τίποτα δεν μπορεί να την ταράξει. Και είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να “Αγαπήσωμεν αλλήλους”, κι έτσι ειρηνικοί και ενωμένοι μεταξύ μας όλοι οι Χριστιανοί, να “Ομολογήσωμεν Πατέρα, Υιόν καί Αγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον καί Αχώριστον”.

Την ώρα που ο Ιεροψάλτης ψάλλει αυτά τα λόγια, οι ιερείς που συλλειτουργούν ανταλλάσσουν ασπασμό, κάτι που παλιότερα έκαναν όλοι οι Χριστιανοί μεταξύ τους, για να φανερώσουν την μεταξύ τους αγάπη και ομόνοια. Ακολουθεί η απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως, που πρέπει να γίνεται από όλους τους πιστούς.

Θεολογική βοήθεια και καθοδήγηση: (+) π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Πεμπτουσία.gr: 06 Σεπτεμβρίου 2015.

Παράβαλε και:
Η Αγία Αναφορά.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.