11 Νοεμβρίου, μνήμη και του ενδόξου Ιερομάρτυρος Βικεντίου του διακόνου: Συναξάριον – Βίος, Ακολουθία.

Τη ΙΑ’ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βικέντιου του Διακόνου.

Βληθείς ο Βικέντιος εν φρουρά φέρει•
Λυθείς δε φρουράς σαρκικής, άνω τρέχει.

Βίος του αγίου Ιερομάρτυρος Βικεντίου διακόνου, του εκ Σαραγόσης (Αυγουστοπόλεως) Ισπανίας και εν Βαλένθια μαρτυρήσαντος, ου η μνήμη τη 11η Νοεμβρίου

Ο Άγιος διάκονος ιερομάρτυς Βικέντιος ζούσε στη Σαραγόσα στα χρόνια του αυτοκράτορα της Ρώμης Μαξιμιανού, δηλαδή στον Γ’ αιώνα μετά Χριστόν. Άλλοι συγγραφείς τοποθετούν τη ζωή και το μαρτύριο του κατά τον επόμενον αιώνα (Διοκλητιάνειος διωγμός του 304 μ.Χ.). Στη Ρωμαϊκή Σπανία, ηγεμόνευε ο Δακιανός, γνωστός για την σκληρότητα του εναντίον των χριστιανών. Στη Σαραγόσα, που τότε την έλεγαν Αυγουστόπολη (Cesarea Augusta), βρισκόταν στον επισκοπικό θρόνο ο άγιος επίσκοπος Ουαλλέριος η Βαλέριος όπως τον λένε και σήμερα οι Ισπανοί και τον έχουν άγιο προστάτη της πόλεως τους. Σ’ άλλους συναξαριστές τον συναντάμε με εξελληνισμένο όνομα ως Ιλάριο. Ο Βικέντιος στο πλευρό του επισκόπου του, δίδασκε με ζήλο το λαό του Θεού, τα θεία δόγματα της ορθόδοξης πίστης και προκάλεσε την οργή του ηγεμόνα Δακιανού, ο οποίος αφού συνέλαβε, επίσκοπο και διάκονο, τους έκλεισε στη φυλακή και αφού τους αλυσόδεσε με βαριές αλυσίδες τους μετάφερε στην πόλη Βαλάντια, τη σημερινή Βαλένθια και τους έβαλε σε βρωμερή και σκοτεινή φυλακή.

Απ’ αυτό το φοβερό κάτεργο έβγαλε, σε λίγες μέρες, μόνο το Βικέντιο για να τον βασανίσει ούτως ώστε να αρνηθεί την πίστη του. Πρώτα ο άγριος Δακιανός πρόσταξε να καταξεσκίσουν με σουβλερά σίδερα τις σάρκες του Βικεντίου. Στη συνέχεια τον κάρφωσαν σε ένα ξύλινο σταυρό και τον έδειραν σ’ όλο του το σώμα. Καταπληγωμένο τον ξεκάρφωσαν από το σταυρό και του στρέβλωσαν τα μέλη του, δέρνοντας τον και κατακαίοντας συγχρόνως τα πλευρά του με φωτιά. Αφού λοιπόν, με όλα αυτά, τα μέλη είχαν εξαρθρωθεί και κρέμονταν σαν άψυχα από τις αχρηστευμένες αρθρώσεις του, συνέχισαν το κτηνώδες μαρτύριο, τοποθετώντας πυρωμένα σίδερα στο στήθος του και σουβλίζοντας τον με πυρωμένες σούβλες. Όλα αυτά τα μαρτύρια τα υπέμεινε με καρτερία ο άγιος και μάλιστα κατά θαυμαστό τρόπο έμεινε αβλαβής. Εξαγριωμένοι οι δήμιοι τον ξανάριξαν στη φυλακή. Μέσα στο κάτεργο, ο άγιος διάκονος ιερομάρτυς Βικέντιος αξιώθηκε να δεχτεί θεία επίσκεψη και βοήθεια. Παρηγορημένος και πανευτυχής από το όραμα του, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο του,
προσευχόμενος και υποκύπτων στα βαρειά τραύματα του.

Πλήθος αγγέλων έσπευσε και κάλυψε τον γαλάζιο ουρανό της Ισπανίας για να παραλάβη την ψυχή του μεγαλομάρτυρα, ψάλλοντας και δοξάζοντας τη νίκη της μαχόμενης Εκκλησίας του Χριστού. Το τίμιο λείψανο του Βικεντίου τάφηκε στη Βαλένθια αλλ’ η μνήμη του τιμάται σ’ Ανατολή και Δύση, κάθε χρόνο στις 11 του μηνός Νοεμβρίου. Ο Άγιος Βικέντιος είναι ο πιο διάσημος των Ισπανών μαρτύρων και η τιμή προς αυτόν διαδόθηκε αμέσως σ’ όλο τον κόσμο. Ο ιερός Αυγουστίνος τον εγκωμίασε γράφοντας γι’ αυτόν. «Quousque vel Romanum imperium vel christianum nomen extenditur natalem non gaudet celebrare Vincentii?» (PL. 38, 1257).

Ω άγιε μάρτυρα της πανέμορφης χώρας των Ισπανών πρέσβευε για τη σωτηρία του λαού της Σαραγόσας, της γενέτειρας σου, της Ισπανίας και όλου του κόσμου. Αμήν.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Ισπανίας θείος πυρσός,
Σαραγόσης κλέος,
Βαλένθιας ο θησαυρός,
χαίροις των θαυμάτων ακένωτος χειμάρρους,
Βικέντιε τρισμάκαρ,
διακόνων καύχημα.

Από το βιβλίο: «Ισπανικό Ορθόδοξο Συναξάρι», του Γεωργίου Εμμανουήλ Πιπεράκη, Αναπληρωτού Καθηγητού της Ιατρικής σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Βικεντίου του διακόνου – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
11 Νοεμβρίου, Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτύρος Μηνά του εν Κοτυαίω: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.
11 Νοεμβρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.