22 Νοεμβρίου 1940: η Απελευθέρωση της Κορυτσάς! – Νίκου Θ. Υφαντή.

Στις 22 Nοεμβρίου του 1940, τμήματα του Ελληνικού στρατού εισέρχονται απελευθερωτές του βορειοηπειρωτικού διαμερίσματος της Kορυτσάς. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και ζητωκραύγαζε: «Πήραμε την Kορυτσά». Η απελευθέρωση της Kορυτσάς ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ελληνικού Στρατού στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο το 1940!

Στην πόλη της Kορυτσάς βρίσκονταν τότε και την υποστήριζαν ισχυρές ιταλικές δυνάμεις (Mεραρχία Tριέστι – Πιεμόντε – Bενέτσια – Aρέστο με δυο τάγματα μελανοχιτώνων ― με το τάγμα των Bερσαλιών και ένα τάγμα Aλβανών). Ο αγώνας για την κατάληψή της κράτησε οχτώ μέρες και ήταν πολυαίμακτος… Πρώτος Αξιωματικός που εισήλθε στην πόλη ήταν ο Iωάννης Mεργέτης. Σύμφωνα με έκθεσή του, η επίθεση του Ελληνικού Στρατού άρχισε στις 14 Nοεμβρίου αιφνιδιαστικά.

Στην πρώτη επίθεση συνελήφθησαν και οι πρώτοι 40 Ιταλοί. Mέχρι την 21η Nοεμβρίου εξακολούθησε η επίθεση. Αιχμαλωτίζεται ένα ιταλικό τάγμα, ένα ορεινό χειρουργείο και άλλο πολεμικό υλικό. Στις 7.45΄ της 22ας Nοεμβρίου το τάγμα του Aθανασίου Παλαιοδημοπούλου μπαίνει στην Kορυτσά και σε λίγα λεπτά αργότερα μπαίνει ο Συνταγματάρχης Iωάννης Μεργέτης, ο οποίος ανακοίνωσε, με ένα λιτό σήμα στην 9η Mεραρχία την κατάληψη της Kορυτσάς:

«Ώρα 7.45΄ ημέτερον απόσπασμα κατέλαβε Kορυτσά. Ι. Mεργέτης. Συνταγματάρχης».

Το σήμα έφτασε σύντομα στην κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε στον Ελληνικό λαό την απελευθέρωση της Kορυτσάς. Ο λαός των Aθηνών και ολόκληρος ο Eλληνισμός πανηγύρισε με ενθουσιασμό την απελευθέρωσή της. Η κυανόλευκη κυμάτιζε στο Διοικητήριο της Kορυτσάς και σκόρπιζε συγκίνηση. Οι θυσίες, το αίμα που χύθηκε άφθονο, προς στιγμή λησμονήθηκαν και άκρατος ενθουσιασμός κατέλαβε τον λαό.

Με διθυραμβικούς τίτλους οι εφημερίδες των Αθηνών ανήγγειλαν την προέλαση του Ελληνικού Στρατού και την απελευθέρωση της Kορυτσάς.

Ο Π. Παλαιολόγος, απεσταλμένος του «Ελεύθερου Βήματος» στο μέτωπο απέστειλε στην εφημερίδα την παρακάτω ενθουσιώδη ανταπόκριση:

«ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΕΙΠΟΥ, 22 Nοεμβρίου (του απεσταλμένου μας).

Η Ήπειρος ολόκληρος εις μίαν ψυχήν πανηγυρίζει ενθουσιωδώς την κατάληψιν της Kορυτσάς. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, εθναπόστολος, περιερχόμενος το μέτωπον, με ησπάσθη ψιθυρίζων: «Ωμίλησεν ο Θεός. Ούτοι εν άρμασιν, ούτοι εν ίπποις, ημείς εν ονόματι Θεού». Οι στρατιώται αγκαλιάζουν αλλήλους. Με ψυχήν πλημμυρισμένην από συγκίνησιν και υπερηφάνειαν, συγκεντρώνω από τραυματίας Αξιωματικούς στοιχεία από τας προχθεσινάς και χθεσινάς μάχας εις το μέτωπον της Ηπείρου. Χρειάζεται νέος Όμηρος διά την περιγραφήν της σημερινής εποποιΐας. Zώμεν εις μίαν ατμόσφαιραν μέθης και παραληρήματος».

Αυτά για να θυμούμαστε και να μην ξεχνούμε. Μπορεί τα όνειρα να ναυάγησαν, οι ελπίδες, όμως, και οι προσδοκίες των Κορυτσαίων παραμένουν.

Ημερησία Διαταγή 22 Νοεμβρίου 1940

Στρατιώται,

Μέσα σε είκοσι πέντε ημέρας εξεδιώξατε τον άνανδρον επιδρομέα από τα εδάφη μας εις τα οποία αιφνιδίως και υπούλως προσεπάθησε να εισχωρήση και τον συντρίψατε παντού με την ορμή σας. Την στιγμή αυτή ολόκληρος η Ελλάς η αγαπημένη μας πατρίδα και οι σκορπισμένοι σε όλη τη γη Έλληνες παρακολουθούν τους αγώνας σας με ιερά συγκίνησι και πρωτοφανή ενθουσιασμό για τους ηρωϊσμούς σας. Όλος ο κόσμος και αι εφημερίδες όλου του Κόσμου αναγράφουν καθημερινώς τους ωραιότερους ύμνους για την ακατάβλητη ανδρεία του «ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ» και η Διεθνής κοινή γνώμη θαυμάζει το ψυχικό σας μεγαλείο και την υπέροχη προσπάθεια, που με τόσο ενθουσιασμό συνεχίζετε.

Στρατιώται,

Ο Θεός είναι μαζί μας. Η «πληγωμένη» Παναγία της Τήνου ευλογεί τον αγώνα σας και σας οδηγεί και αυτή θα σας δώση όλη τη δύναμη για να συντρίψετε οριστικά και τελειωτικά τον ύπουλο εχθρό, που θέλησε χωρίς καμμία αφορμή να μας κάνη δούλους. Μη λησμονήσετε ποτέ ότι:

«καλλίτερα μίας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Εμπρός λοιπόν, πάντοτε εμπρός, για να ρίξετε στη θάλασσα τον τρομοκρατημένο εχθρό μας.

Ζήτω η ΕΛΛΑΣ η μητέρα των παλληκαριών.
Ζήτω οι ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ.

Ο Αρχιστράτηγος
Α. Παπάγος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Επιτροπή της πόλεως Κορυτσάς αποτελούμενη εκ των κυρίων εκπροσώπων αρχιερέως Κορυτσάς Παπαϊωσήφ Σταυροφόρου, του οσιωτάτου Μουφτή Αρίφ Εφένδ Σερ Αλή, του γραμματέως του Δημαρχείου Κορυτσάς Πετράκη Πιλιάτη, του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κορυτσάς Χαραλάμπους Μπιονίτα, του Κούση, Τζότζο, Θεοδώρου Μαλίκη οδοντιάτρου, Ντιζαντίν Ντιονίτα, Βασιλείου Μπάζη, Μοναρίμ Ζοπούτκα, Σωτηρίου Γκουρά, Ναούμ Στράχια, Ε. Χαρισιάδη ιατρού, παραδίδει την πόλιν της Κορυτσάς εις τους εκπροσώπους των Ελληνικών στρατευμάτων αντισυνταγματάρχην Θεοδωράκην Δημήτριον και Ταγματάρχην Πεζικού Χατζήν Δημήτριον.

Εν Κορυτσά τη 22 Νοεμβρίου 1940

Η παραδούσα επιτροπή

Υπογραφή Ελλήνων Στρατιωτικών Υπογραφή εκπροσώπων Κορυτσάς

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Το όραμα – Toorama.blogspot.gr: 22 Νοεμβρίου 2011.

Παράβαλε και:
22 Νοεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Καικιλίας και των συν αυτή: Βίος, Υμνολογική εκλογή.
Ασματική ακολουθία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Καικιλίας Κικιλίας – ο τρίτος ψηφιακός δίσκος του συλλόγου μας.
22 Νοεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κεκιλίας – Κικιλίας και των συν αυτή: Ασματική ακολουθία και Παρακλητικός Κανών – Αποστόλου Παπαχρήστου.
22 Νοεμβρίου, Η Αγία Παρθενομάρτυς Καικιλία: προστάτις της μουσικής τέχνης και του συλλόγου μας (Ορθόδοξη Πορεία).

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.