26 Σεπτεμβρίου, η μετάστασις του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Ευαγγελιστού: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Ούτος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης Ο Θεολόγος, εκατάγετο από ένα χωρίον ευτελές της Γαλιλαίας, ονομαζόμενον Βηθσαϊδά, υιός ων, πατρός μεν Ζεβεδαίου, ψαρά και πτωχού ανθρώπου, μητρός δε Σαλώμης, η οποία ήτον θυγάτηρ Ιωσήφ του Μνήστορος της Θεοτόκου.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρη την σχετική μας ανάρτηση, σε rar μορφή.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.