Ἀπόψε… – Γ. Βερίτη.

Ἄκου, ψυχή μου – ἀπόψε ἀγγέλοι ψάλλουν

καὶ στὰ γαλάζια τ’ ἄπειρου χερουβικοὶ χοροὶ

τ’ Ὄνομα ὑμνολογοῦν τοῦ Τρισμεγάλου.

Ὢ παντοδύναμη, ἄφθαρτη, τρανή,

τοῦ κόσμου Αἰτία, π’ ἁρμονικὰ τὴ δόξα Σου ἱστορεῖ

κι’ ἡ γῆ ἡ φθαρτὴ κι’ οἱ ἄφθαρτοι οὐρανοί·

καθὼς ἀπόψε φεύγοντας γοργοὶ

τῶν ἄστρων οἱ φωτόγραφτοι, τρανοί, γιγάντιοι γύροι,

ὕμνους σὲ Σὲ θὰ λὲν ὣς τὴν αὐγή,

κάποιο γλυκοχαρμόσυνο σκοπὸ

θὰ τραγουδήσ’ ἡ λύρα μου κι’ ἡ πούλια ὅσο νὰ γείρη

τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων θὰ Σοῦ πῶ.

Γ. Βερίτης

Από την συλλογή: Ἄπαντα Ποιήματα, Γ. Βερίτη, «Ἡ Δαμασκός», σελ. 126.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ποίηση: 17 Ιουλίου 2014

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.