Εννέα ώρες εκινείτο η καντήλα ως εκκρεμές στο Άγιον Όρος (Θαύμα! video).

Ευλογημένη η Πάναγνος Θεοτόκος, διότι με πολλά σημεία εμφανίζει την φιλοστοργία της στα αμαρτωλά παιδιά της! Πάντα συμπαρίσταται στις δυσκολίες τους, αναμένοντας την επιστροφή τους! Ευλογημένη ας είναι Αυτή και ο Καρπός της κοιλίας της!

Εννέα ώρες εκινείτο η καντήλα ως εκκρεμές στο Άγιον Όρος (Θαύμα) – YouTube

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.