Μικρό αφιέρωμα στην Παρηγορήτισσα της Άρτας (video).

Κατάσπαρτος είναι ο Ελλαδικός χώρος από θαυμάσια και ιστορικά μνημεία της Εκκλησιαστικής μας τέχνης. Τα περισσότερα από αυτά είναι κληρονομήματα της Ρωμανίας, κια παραμένουν ζωντανά, αφού σ’ αυτά εκπληρώνονται ακόμη και σήμερα οι λατρευτικές μας ανάγκες.

Ένα από αυτά είναι και το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Άρτας, η Παναγία η Παρηγορήτισσα ή Παρηγορήτρια, αριστούργημα της βυζαντινής τέχνης, με δικού της τύπου βασιλικό ρυθμό.

Πόσο θαυμάσιο είναι το να συνδυάζεται η γήινη μεγαλοπρέπεια με την άρρητη τελειότητα του ουρανού! Η γη μας, ατενίζει το Παραδίσειο κάλλος και προσπαθεί να ανυψωθεί προς αυτό, ώστε να μετάσχει αιωνίως στην τερπνότητα του! Αυτό είναι τελικά και το ουσιαστικό νόημα κάθε εκκλησιαστικού μνημείου που «ζει» ακόμη και σήμερα έπειτα από εκατοντάδες χρόνια!

Μικρό αφιέρωμα στην «Παρηγορήτισσα» της Άρτας – YouTube

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.