Μόρφου Νεόφυτος: Αγαπήσαμε το αιώνιο σκοτάδι των ηδονών (video).

Κήρυγμα του Πανιερ. Μητροπολίτου Μόρφου π. Νεοφύτου στὴ Θεία Λειτουργία, τὴν Κυριακὴ Ζ’ Ματθαίου, ποὺ τελέσθηκε στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς κοινότητος Μουτουλλᾶ τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (26 Ιουλίου 2020).

Μόρφου Νεόφυτος: Αγαπήσαμε το αιώνιο σκοτάδι των ηδονών – YouTube

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.