Πανιερώτατος Επισκ. Μόρφου Νεόφυτος για τον Όσιο Ευμένιο (Β’ μέρος) (video).

Στο δεύτερο μέρος της συνεντεύξεως του Πανιερ. Επισκόπου Μόρφου Νεοφύτου, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε περισσότερο την Χάρη του Θεού, όπως αυτή φανερώθηκε στη ζωή του μακαριστού πατρός Ευμενίου Σαριδάκη! Και έχει σημασία αυτή η μαρτυρία περί της φανερώσεως της Θείας Χάριτος στον μακαριστό Γέροντα, διότι προέρχεται από έναν επίσκοπο της Εκκλησίας μας, ο οποίος συνδυάζει τα λόγια του με το βίωμά του!

Αυτό σημαίνει πως ότι λέγει, είναι το ξεχείλισμα της καρδίας του, καρδία η οποία «αρδεύεται» από τα Νάματα του Αγίου Πνεύματος, το Οποίον και τελικώς την ζωοποιεί!

Θαυμάστε μέσα από τα λόγια του πανιερωτάτου την πνευματική εξέλιξη της ζωής του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη! …

Μόρφου Νεόφυτος για τον Όσιο Ευμένιο (2 μέρος) – YouTube

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.