Η καμήλα υποδεικνύει την θέσι της ταφής – Σίμωνος μοναχού του Αγιορείτου.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Μηνάς ήταν υιός επάρχου μιας αφρικανικής πόλεως και υπηρέτησε σαν στρατιώτης στα ρωμαϊκά τάγματα ιππέων στην πόλη Κοτύαιο της Φρυγίας, στα χρόνια του Διοκλητιανού.

Ο Άγιος Μηνάς δεν δέχθηκε να προσκυνήση τα είδωλα και καταδικάσθηκε σε αποκεφαλισμό το 296 μ. Χ. Οι συγγενείς του παρέλαβαν το σώμα του, το έβαλαν επάνω σε μία καμήλα και την άφησαν ελεύθερη να πάη όπου ήθελε. Στο μέρος όπου η καμήλα γονάτισε για ν’ αναπαυθή, εκεί ετάφη ο Άγιος.

Αργότερα, επάνω από τον τάφο του κτίσθηκε μεγαλοπρεπής Ναός και με την πάροδο του χρόνου ιδρύθηκε ολόκληρη πόλι, στην οποία δόθηκε το όνομα του Αγίου Μηνά. Πιστεύεται ότι η πόλι αυτή είναι το σημερινό Ελ Αλαμέϊν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Η ΠΟΛΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τί λέγετε όσοι απιστείτε εις τους λόγους του Παύλου περί της μεταβολής, που θα γίνη κατά την ανάστασιν των ανθρώπων, τώρα που βλέπετε πολλά εκ των ζώων που ζουν εις τον αέρα να μεταβάλλουν μορφάς; Όπως εκείνα που λέγουν περί του Ινδικού σκώληκος του κερασφόρου (πρόκειται για τον μεταξοσκώληκα). Αυτός μεταβάλλεται πρώτον εις κάμπην, έπειτα προχωρών γίνεται βομβυλιός (κάτι σαν μέλισσα) και ουδέ εις αυτήν την μορφήν σταματά, αλλά αποκτά μαλακά και πλατειά πτερά. Όταν λοιπόν αι γυναίκες κάθεσθε και ασχολήσθε εις την εργασίαν ταύτην, να τυλίγετε δηλαδή τα νήματα που σας στέλλουν οι Σήρες (Ινδικοο έθνος) δια να κατασκευάζετε τα μαλακά ενδύματα, ενθυμούμεναι τας μεταμορφώσεις του ζώου τούτου, να λαμβάνετε σαφή ιδέαν της αναστάσεως και να μη απιστήτε εις την αλλαγήν των σωμάτων, την οποίαν ο Παύλος εις όλους υπόσχεται με βεβαιότητα.
ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ

Από το βιβλίο: Η Ζωοφιλία των Αγίων και η Αγιοφιλία των ζώων. Επιμέλεια, Σίμωνος μοναχού.
Εκδόσεις «Ο Αγιος Στέφανος»
ΑΘΗΝΑΙ 2006

Τη Σεπτή ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
11 Νοεμβρίου, Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτύρος Μηνά του εν Κοτυαίω: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.
11 Νοεμβρίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου: Συναξάριον, Ακολουθία.
11 Νοεμβρίου, μνήμη και του ενδόξου Ιερομάρτυρος Βικεντίου του διακόνου: Συναξάριον – Βίος, Ακολουθία.
Ο Ιερομάρτυρας και Ομολογητής Νικόλαος Προμπάτωφ (1874-1918).

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.