Στον καινούργιο χρόνο.

(Ακροστοιχίδα)
Χ-ρόνε, όλοι σε ραίνουν μ’ όμορφα λουλούδια,
Ρ-ίγος στον καθένα δείνεις στη ματιά σου,Ό-λοι σε προσμένουν με χαράς τραγούδια,
Ν-ά’ρθης να σκορπίσης μεσ’ απ’ την καρδιά σου
Ό-λες τις χαρές σου σαν γλυκά αγγελούδια
Σ-την ψυχή μας πάνω για χαρίσματά σου.

Από το Αναγνωστικό της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού σχολείου.
Εν Αθήναις 1964

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.