Από τις διαταγές και τις διατάξεις των αγίων αποστόλων.

Από τις διαταγές των αγίων αποστόλων

Όσοι προέρχονται πρώτη φορά στο μυστήριο της ευσέβειας,22 ας οδηγούνται από τους διακόνους στον επίσκοπο ή στους πρεσβυτέρους και ας εξετάζονται επίμονα για ποιες αιτίες προσέρχονται στη διδασκαλία του Κυρίου. Και αυτοί που τους έφεραν, ας δίνουν εξακριβωμένες πληροφορίες γι’ αυτούς. Ας εξεταστεί επίσης με ακρίβεια και ο χαρακτήρας και η ζωή τους, και αν είναι δούλοι ή ελεύθεροι. Αν κάποιος είναι δούλος, ας ρωτούν και τον κύριό του, αν λέει καλά λόγια γι’ αυτόν˙ σε αντίθετη περίπτωση, ας διώχνεται, μέχρι να αποδείξει στον κύριό του ότι έγινε άξιος.

Υποσημειώσεις.

22. Πρβ. Α’ Τιμ. 3, 16

Από τις διατάξεις των αγίων αποστόλων.

Κάθε πιστός και πιστή, όταν σηκωθούν από τον ύπνο το πρωί, πριν κάνουν οποιαδήποτε εργασία, να πλυθούν και να προσευχηθούν. Αν κάπου γίνεται πνευματική διδαχή, να προτιμήσουν τον λόγο της ευσέβειας από την εργασία.

Από το βιβλίο: Ευεργετινός: «Ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων πατέρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα.»

Μετάφραση (Νεοελληνική απόδοση): Δ. Χρισταφακόπουλος

Εκδόσεις, Το Περιβόλι της Παναγίας, 2001

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
04 Ιανουαρίου Η σύναξις των Αγίων Εβδομήντα Αποστόλων: Συναξάριον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.