Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: Μαρτυρίες Αγιότητος (video).

Πόσο ευλογημένη είναι η εποχή μας, αυτή που αξιώθηκε να δει, να ζήσει και να μαθητεύσει κοντά σε τόσους και τέτοιους Αγίους!

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: Μαρτυρίες Αγιότητος – YouTube

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.