Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.

Δύο ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου (εις τας Πράξεις Αποστόλων), οι οποίες ερμηνεύουν την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο πάγο των Αθηνών. Εκεί συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο Απόστολος των εθνών με τους πρώτους πιστούς Αθηναίους, και συνεπώς και με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΛΗ’, (Πράξεις Αποστόλων ΙΖ, 16 – 31), Α. Μέρος ομιλίας Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγω.
Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΛΘ’, (Πράξεις Αποστόλων ΙΖ, 32 – ΙΗ’ 17), Β. Μέρος ομιλίας Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγω.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.