30 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αποστόλου Κλεόπα: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Οκτωβρίου), μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κλεόπα.

Οὐχ ὡς τὸ πρὶν βλέπει σε Κλεόπας, Λόγε,
ἀλλὰ τρανῶς νῦν ἐντρυφᾷ σου τῇ θέᾳ.

Τριακοστῇ Κλεόπας Χριστοῦ, ἕστακε θεείῳ θώκῳ.

Ο Απόστολος Κλεόπας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Γι’ αυτόν βλέπε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ’ 19-27. Ο Κλεόπας, έλαβε και αυτός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πέρασε τη ζωή του κοπιάζοντας για το Ευαγγέλιο.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Αποστόλου Κλεόπα – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.7z

Παράβαλε και:
30 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Απολλωνίας, προστάτιδος των οδοντιάτρων: Βίος – Ιερομ. Δημητρίου Καββαδία.
30 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζηνοβίου και Ζηνοβίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.