Σκέψεις για τῇν είσοδο μας στὸ Ἱερὸ Σαρανταήμερον.

ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἀρχίζει ἡ πνευματική μας πορεία γιὰ τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νὰ τελεῖται καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, τὸ γνωστό μας «σαρανταλείτουργο». Ὅρισε ἐπίσης νηστεία, προσευχή, ἐξομολόγηση, συχνὴ Θεία Κοινωνία, ἀνάγνωση ψυχωφελῶν βιβλίων καὶ ἀναγνωσμάτων, γιὰ τὴν προετοιμασία μας ώστε νὰ ὑποδεχτοῦμε τὸν ὑπὲρ ἡμῶν Ἐνανθρωπήσαντα Θεό μας.

Αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο καλούμαστε νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας ἀγῶνα γιὰ τὴν κάθαρση μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες μας. Νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ χειροτέρου ἐχθροῦ μας, τὸν ὁποῖο ἔχουμε συμφέρον νὰ νικήσουμε, εἰδάλλως, ἂν μᾶς νικήσει ἐκεῖνος, θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια, θὰ μᾶς καταστρέψει ἀνεπανόρθωτα.

Δὲν εἶναι εὔκολο ἐγχείρημα, διότι τὰ χρόνια πάθη μας εἶναι βαθειὰ ριζωμένα μέσα μας, ἔχουν ἁπλώσει βαθιὲς καὶ χοντρὲς ρίζες στὴν ψυχή μας καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι δύσκολο τὸ ξερίζωμά τους. Γι’ αὐτὸ ἡ φιλόστοργος μητέρα μας Ἐκκλησία, μᾶς προσφέρει τὰ κατάλληλα «ἐργαλεῖα», γιὰ νὰ μᾶς διευκολύνει στὸ ξερίζωμά τους. Προσφέρει, σὲ κάθε πρόσωπο ποὺ ζητᾶ μὲ εἰλικρίνεια τὴν σωτηρία του, τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἁγιαστικῶν πράξεων, μεταβάλλοντας τὴ δική μας ἀδυναμία σὲ δύναμη.

Ἂς ἀποφασίσουμε λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἱερὴ προπαρασκευαστικὴ περίοδο, νὰ κάμουμε καὶ ἐμεῖς τὸν ἀγῶνα μας, νὰ φτάσουμε στὰ ἅγια Χριστούγεννα, καθαρισμένοι ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἑορτάσουμε θεοφιλῶς τὴ μεγάλη ἑορτή! Καλὸ στάδιο, καλὸ ἀγῶνα!

Από την εφημερίδα: Ορθόδοξος Τύπος.

Κατηγορίες: Άρθρα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.