30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – ποιήματα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Ακολούθως παραθέτουμε τα εξής:

Ασματική ακολουθία των Αγίων δώδεκα Αποστόλων – ποίημα Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Παρακλητικός Κανών εις τους δώδεκα Αγίους Αποστόλους – ποίημα Οσίου πατρός ημών νικοδήμου του Αγιορείτου.

Χαιρετισμοί εις τους Αγίους δώδεκα Αποστόλους – ποίημα Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Παράβαλε και:
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Τα Λειτουργικά αναγνώσματα.
30 Ιουνίου, Η Σύναξη των Αγίων Αποστόλων, Κανών παρακλητικός εις τους 12 Αγίους Αποστόλους – Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

Οι Ιερές ακολουθίες δημοσιεύονται στο βιβλίο:
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Βίοι και ασματική ακολουθία αυτών
Επιμέλεια: Κωνσταντίνου Β. Τριανταφύλλου
Εκδόσεις Ορθοδόξου Φιλανθρωπικού Συλλόγου
«ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ»
Θέρμον Τριχωνίδος
2001

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.