21 Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Τῇ ΚΑ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), ἄθλησις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐγενίου, Οὐαλλεριανοῦ, Κανδίδου, καὶ Ἀκύλα.

Κἂν Εὐγένιος ἀπέπτη τοῖς ἄνω,
Τοῖς ἐν γῇ βλύζει χάριν θαυμάτων.

Τὸν Εὐγένιον, καὶ συνάθλους τρεῖς ἅμα,
Δι’ εὐγένειαν ψυχικὴν κτείνει ξίφος.

Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.) και Μαξιμιανού (285-305 μ.Χ.), οι Άγιοι Ευγένιος, Ουαλεριανός, Κάνδιδος και Ακύλας, προσπάθησαν να προφυλαχθούν στα όρη. Συνελήφθησαν όμως και διατάχθηκαν ν’ αρνηθούν το Χριστό. Εκείνοι απάντησαν γενναία, ότι δεν Τον αρνούνται, και τότε τους εξόρισαν στο φρούριο της Πιτυούντος των Λάζων.

Η φυλακή δεν μπόρεσε να δαμάσει το φρόνημα τους. Τους έφεραν λοιπόν και πάλι στην Τραπεζούντα, όπου με υποσχέσεις και απειλές, προσπάθησαν να τους σύρουν στην ειδωλολατρεία. Η αποτυχία, όμως, εξόργισε τον έπαρχο Λυσία και διέταξε να τους βασανίσουν σκληρά. Πρώτα τους γύμνωσαν, και άνδρες δυνατοί με μαστίγια από νεύρα βοδιών, καταξέσχισαν τις σάρκες τους. Έπειτα έμπηξαν σιδερένια νύχια στα σώματα τους και άνοιξαν βαθειές πληγές στα πλευρά τους. Κατόπιν με αναμμένες λαμπάδες, έκαψαν τις ματωμένες πληγές τους. Τελικά θανατώθηκαν (292 μ.Χ.) με αποκεφαλισμό, αφού έμειναν άσειστοι και νικηφόροι στην πίστη τους.

(Στο τυπικό της Μονής Καρακάλου, αριθ. 25 φ. 123 σημειώνεται: «τη 24η Ιουνίου τελείται και η γέννησις του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ευγενίου»).

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σημείωσις:

Ίσως να φανεί παράξενο πως δημοσιεύουμε ακολουθίες για την γέννηση κάποιου Αγίου. Και πράγματι, δεν θα δημοσιευόταν, αν ο ίδιος ο Άγιος δεν είχε δώσει εντολή να τιμάται η ημέρα της γεννήσεώς του, όπως φαίνεται στον βίο του, εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.

Εις τιμήν και μνήμην του Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί).7z

Παράβαλε και:
21 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Νεοφύτου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.
21 Ιανουαρίου, Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μαξίμου του ομολογητού: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Ακολουθία.
21 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Αγνής: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.