«Αυτόν τον άγιο θα παρουσιάσει ο Χριστός σε 50 χρόνια»! – Άγιος Πορφύριος (video).

Πόσο θαυμαστά και με τί ωραίο τρόπο σχεδιάζει και διευθύνει ο Θεός την πορεία του κόσμου μας! Γύρω μας υπάρχουν άγιοι με εξαίρετη ζήση και πολιτεία. Κιόμως: Ο Δημιουργός του κόσμου δεν τους αποκαλύπτει αμέσως, αλλά με περισσή φροντίδα τους «σκεπάζει», έχοντας το σκοπό Του. Ποιος είναι αυτός;

Όταν, ως πάνσοφος και στοργικός Πατέρας κρίνει, πως οι άνθρωποι ξεστρατίζουμε από την αλήθεια, τότε αποκαλύπτει τις αγιασμένες αυτές μορφές, ώστε να εντυπωσιαστούμε αρχικά, να παραδειγματιστούμε έπειτα, και τελικά, ή δυνατόν, να σωθούμε!

Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου!

Αυτό θα παρακολουθήσουμε και στο επόμενο video. …

«Αυτόν τον άγιο θα παρουσιάσει ο Χριστός σε 50 χρόνια!» – Άγιος Πορφύριος – YouTube

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.