Ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα – Σπυρίδονος Τρικούπη. .

Πολλές φορές συλλογίζομαι καλά – καλά όσα τεράστια η θεία παντοδυναμία Του κάνει για τη σωτηρία του λαού της Ελλάδας. Και όταν είμαι βυθισμένος στις σκέψεις αυτές, φέρνω το νου μου στην αξιομνημόνευτη εκείνη εποχή της ελευθερώσεως των Ιουδαίων από τα χέρια του Φαραώ. Και βρίσκω κάποια ομοιότητα στις τύχες των δύο λαών.
Ακούει ο Θεός την κραυγή των υιών του Ισραήλ, βλέπει τη θλίψη και τη δυστυχία τους, συμπαθεί στα δεινά τους και εκλέγει έναν ποιμένα προβάτων, για να τους ελευθερώση από τη γη της Αιγύπτου.
-Ποιός είμαι εγώ, λέγει ο Μωυσής, Κύριέ μου, ποιός είμαι εγώ, που προστάζεις να πάω στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου; Παρακαλώ, Κύριε, άφησέ με. Ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ είμαι.
Τα ίδια λέγαμε και εμείς, όταν ο Θεός, ελεώντας την άθλια κατάστασή μας, φώτισε στην καρδιά μας το μεγάλο έργο της απελευθερώσεώς μας.
-Εμείς μόνοι, λέγαμε, να σπάσωμε τις αλυσίδες μας; Εμείς να νικήσωμε τον πολυάριθμο στρατό και στόλο του τυράννου;
-Μαζί σου θα είμαι Εγώ, είπε τότε στον Μωϋσή ο Θεός. Μη φοβάσαι. Εγώ θα απλώσω το χέρι μου και με τη δύναμή μου θα χτυπήσω τους Αιγυπτίους. Εγώ θα δυναμώσω το λαό μου εναντίον τους.
Αυτά μου φαίνεται απαράλλαχτα ότι ακούω να λέγη και σήμερα το στόμα του Θεού στον αδύνατο λαό της Ελλάδας.
-Εγώ, λέγει, αδύνατε και εγκαταλειμμένε λαέ μου, Εγώ θα είμαι μαζί σου, Εγώ θ’ απλώσω το χέρι μου και με τη δύναμή μου Εγώ θα χτυπήσω τους εχθρούς σου, Εγώ θα σε δυναμώσω εναντίον τους.
Αυτά είπε και αυτά ενεργεί ο Θεός ολοένα για την Ελλάδα.

«Λόγοι αυτοσχέδιοι» Σπυρίδων Τρικούπης.

Από το Αναγνωστικό της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού σχολείου.
Εν Αθήναις 1964

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.