Η μηδαμινότης μας ενώπιον του Θεού – Θωμά Κεμπησίου.

Η χάρις του Θεού θα σε κάνη δυνατό και ενάρετο.
«ΝΥΝ ηρξάμην λαλήσαι προς τον Κύριον μου. Εγώ δε ειμί γη και σποδός» (Γεν. κη’ 27).
Πώς να θεωρήσω τον εαυτό μου σπουδαίο, όταν συναισθάνωμαι το βάρος των αμαρτιών μου και βλέπω αντιθέτως μπροστά μου Εσένα που είσαι η Αλήθεια;
Θεωρώ λοιπόν τον εαυτό μου μηδαμινό κα απομακρύνω απ’ την ψυχή μου κάθε υπερηφάνεια και αναγνωρίζω ότι είμαι σκόνη. Τότε δε έρχεται στην ψυχήν μου η χάρις και σβύνει η υπερηφάνειά μου και εξαφανίζεται οριστικά η αλαζονεία μου.
Τότε κατανοώ τι είμαι, τι ήμουν και από πού προήλθα. Τότε βλέπω ότι «ουδέν ειμί και ουδέν γιγνώσκω». (Ψαλμ. οβ’ 22).
Αν, Κύριε, με αφήσης μόνο, είμαι μηδέν. Τίποτε άλλο δεν είμαι παρά αδυναμία και ανομία.
Αν όμως επιβλέψης επάνω μου με ευμένεια, γίνομαι αμέσως ισχυρός και πλημμυρίζω από χαρά.
Και πόσο θαυμαστό αλήθεια! Εγώ ο οποίος τόσο εύκολα θλίβομαι κάτω από το βάρος των αμαρτιών μου, νοιώθω ευθύς τον εαυτό μου να εξυψώνεται και να αναγεννάται.
Αυτό είναι έργο της αγάπης σου. Αυτό είναι έργο της χάριτός σου η οποία κατέρχεται επάνω μου, με βοηθεί στις δυσκολίες και με σώζει από αναρίθμητα κακά.
Όταν δεν αγαπούσα παρά τον εαυτό μου, ήμουν σχεδόν στα πρόθυρα της καταστροφής. Όταν όμως σε εζήτησα με καθαρή καρδιά και σε αγάπησα μ’ όλη τη δύναμί μου, τότε αληθινά βρήκα τον εαυτό μου και απέκτησα με τη βοήθειά Σου γνώσι αληθινή για τη μηδαμινότητά μου.
Γιατί εσύ, πανάγαθε Κύριε, κάνεις πάντοτε για μένα, πολύ περισσότερα απ’ ό,τι μπορώ εγώ να θέλω ή να ελπίζω.
Ας είναι, Κύριε, ευλογημένο το Όνομά σου, γιατί από την άπειρη αγαθότητά σου, αν και είμαι ανάξιος, όπως όλοι οι αγνώμονες και απομακρυσμένοι από τον νόμο σου, Εσύ δεν παύεις να μ’ ευεργετής.
Ρίξε, Κύριε, το βλέμμα σου σ’ εμάς. Κάνε μας ευγνώμονες, ταπεινούς και ευσεβείς, γιατί Εσύ είσαι η σωτηρία μας, η δύναμι κι η αρετή μας.

Από το βιβλίο: Η Μίμησις του Χριστού, του Κεμπησίου Θωμά. Νεοελληνική απόδοσις της εκδοθείσης το 1902 μεταφράσεως του Αβερκίου Λαμπίρη υπό την έγκρισιν και ευλογίαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκδόσεις ΦΩΣ

η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.