Οι δώδεκα Απόστολοι – Μητροπ. Εδέσσης Ιωήλ.

Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη σύναξη των δώδεκα Αποστόλων: του Σίμωνος, του λεγομένου Πέτρου, και του Ανδρέα του αδελφού του, του Ιακώβου και Ιωάννη, των υιών Ζεβεδαίου, Φιλίππου και Βαρθολομαίου, Θωμά και Ματθαίου του τελώνη, Ιακώβου του Αλφαίου και Θαδδαίου, και Σίμωνα του Κανανίτη. Στη θέση του Ιούδα μπήκε ο Ματθίας. Ας δούμε πως έγινε η κλήση τους.

Πως έγινε η εκλογή των δώδεκα Αποστόλων

Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ό Χριστός ξεχώρισε από το πολύ πλήθος τους δώδεκα μαθητές, που ονόμασε Αποστόλους. Ο Λουκάς μας λέγει πως η εκλογή έγινε μετά από ολονύκτια προσευχή που έκανε μόνος Του ο Κύριος (Λουκ.6,12) ”και ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησεν τους μαθητάς αυτού, και εκλεξάμενος απ’ αυτών δώδεκα, ους και αποστόλους ωνόμασεν” (6,13). Ήθελε να εκλεγούν οι άριστοι. Επίσης ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους να αναθέτουμε στο Θεό πρώτα κάθε εργασία που πρόκειται να κάνουμε. Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας τονίζει πως «πνευματικής πολιτείας εικόνα τρόπον τινά τα καθ’ εαυτόν αναθείς», δηλ. μας δίνει μια εικόνα της πνευματικής ζωής προβάλλοντας τον εαυτό Του. Η εκλογή των Αποστολών από τον Κύριο δείχνει και τη γνησιότητα του αξιώματος Του. Δεν το πήραν μόνοι τους, αλλά κλήθηκαν σ’ αυτό από το Χριστό.

Στη διάρκεια των αιώνων πολλοί προσπάθησαν να αποκτήσουν τον τίτλο αυτό με δόλια μέσα. «Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού» (Β’ Κορ.11,13), επεξηγεί ο απόστολος Παύλος.

Οι εξουσίες των Αποστόλων

Τους έδωσε εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και τη δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες (Ματθ. 10,1). Όχι μόνον ο ίδιος είχε αυτήν την εξουσία, αλλά την χάρισε και στους μαθητές Του. Ο Μεσσίας δε διαθέτει μόνο ο ίδιος πλησμονή και περίσσεια υπέρμετρης δύναμης, αλλά είναι σε θέση να τη μεταγγίζει πανίσχυρη και στους Αποστόλους του. Η κυριαρχία επί των πονηρών πνευμάτων και η κατάλυση της σκοτεινής δυναστείας τους είναι αποκλειστικό και απόλυτο έργο του Θεού, θα μας πει ένας σοφός Επίσκοπος. Αυτό το εξαιρετικό προνόμιο το έδωσε και στους Αποστόλους. Ακόμη τους απέστειλε να κηρύξουν το λόγο του Θεού στις ιουδαϊκές πόλεις. Να αναγγέλλουν την έλευση της Βασιλείας του Θεού, να κάνουν θαύματα. Όλα αυτά δωρεάν. «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. 10,8). Τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι, δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ικανότητος ούτε ήταν χαρίσματα δικά τους για τους ανθρώπους. Τα θαύματα ήταν δώρο του Θεού στους έχοντες ανάγκη. Οι Απόστολοι δεν κοπίασαν για να τα αποκτήσουν. Όλα ήταν δώρα του θεού.

Το «θείον είναι άπρατον», δηλ. δεν πωλείται, γράφει ένας άγιος. Η αποστολή αυτή των Δώδεκα είναι περιορισμένη. Ο Κύριος ήθελε να τους δείξει πως θα είναι αργότερα η μεγάλη αποστολή τους. Μετά την Ανάσταση Του τους έστειλε σ όλο τον κόσμο «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (28,19). Το θαυμαστό είναι ότι άνθρωποι αγράμματοι, ιδιώτες τω λόγω, αλιείς, πτωχοί, τελώνες, και χωρίς επιφανή καταγωγή διαχειρίσθηκαν τη χάρη του Θεού κι έγιναν κήρυκες της Βασιλείας Του.

Η Εκκλησία ταμιούχος της χάριτος

Εκείνος που μετέχει στη χάρη του Θεού, είναι χρεώστης να τη μεταδώσει και στους άλλους. Η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζουσα το έργο των Αποστόλων είναι ταμιούχος της θείας χάριτος. Είναι το άμισθο ιατρείο που θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες και τα σωματικά πάθη. Στην εποχή του Χριστού πολλοί άνθρωποι Τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος των αμαρτωλών Τον θεωρούσαν πλάνο, φάγο, οινοπότη και δαιμονισμένο. Παρ’ όλα αυτά ο Χριστός δεν παρέλειψε να στείλει τους μαθητές Του και δωρεάν να χαρίσουν στους ασθενείς την ίαση ψυχής και σώματος. Αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία στις ήμερες μας είναι αντικείμενο ύβρεων και υποτιμητικών σχολίων, όμως δεν παραλείπει να ευεργετεί και να θεραπεύει τις ασθένειες των παιδιών της με πολλή αγάπη προσφέρουσα δωρεάν το μεγάλο φάρμακο της Ευχαριστίας του Θεού. Επίσης σιτίζει τους πάντες με τα θρεπτικά σπέρματα του λόγου του Θεού· κηρύσσει το Χριστό και θεραπεύει τις ανάγκες των ανθρώπων, δηλ. κάνει το έργο των αγίων Αποστόλων.

Γι’ αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να ορίζει διαδόχους των Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία Του άξιους ανθρώπους που θα εκπληρούν καθημερινά με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως το θέλημα Του.

(Ιωήλ Φραγκάκου, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, Ο Επιούσιος Άρτος, Εκδ. Αποστολικής Διακονίας 2009, σ. 584-586)

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ακτίνες.blogspot.com: 29 Ιουνίου 2011

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.