Η μεταμφίεση του βασιλιά Τοτίλα που ξεσκεπάσθηκε από τον Άγιο Βενέδικτο – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Στα χρόνια των Γότθων,1 όταν ο βασιλιάς τους Τοτίλας2 άκουσε πως ο άγιος άνδρας είχε πνεύμα προφητείας, τράβηξε για το μοναστήρι του. Λίγο μακρύτερα σταμάτησε και του ανήγγειλε πως επρόκειτο να έλθει. Από το μοναστήρι του μήνυσαν αμέσως να έλθει, κι αυτός, επειδή δυσπιστία κατείχε το νου του, επιχείρησε να δοκιμάσει εάν ο άνθρωπος του Κυρίου είχε πνεύμα προφητείας. Κάποιος σπαθάριός3 του ονομαζόταν Ρίγγων, στον οποίο έδωσε τα υποδήματά του και τον έβαλε να ντυθεί με τα βασιλικά ρούχα, και του παράγγειλε να προχωρήσει προς τον άνθρωπο του Θεού σαν να ήταν αυτοπροσώπως ο ίδιος. Στη δυσφορία του έστειλε τρεις κόμητές4 του, οι οποίοι συνήθως προσεκολλώντο σε αυτόν παραπάνω από τους άλλους, δηλαδή τον Βούλτο, τον Ρουδέριχο και τον Βλιδίνο,5 για να συμπορεύονται στο πλευρό του, παριστάνοντας μπροστά στα μάτια του δούλου του Θεού, πως εκείνος ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς Τοτίλας. Του έδωσε και άλλους δορυφόρους και σπαθαρίους, ούτως ώστε να νομίζεται βασιλιάς, τόσο λόγω αυτών των δορυφόρων όσο και από τα πορφυρά ενδύματα.
Όταν ο Ρίγγων μπήκε στο μοναστήρι φαντάζοντας με τα ενδύματα και περιστοιχισμένος από το πλήθος των ακολούθων, ο άνθρωπος του Θεού καθόταν από μακριά. Βλέποντάς τον να έρχεται, όταν πια μπορούσε να ακουσθεί από αυτόν, φώναξε: «Βγάλε, γιε μου, βγάλε αυτό που φοράς. Δεν είναι δικό σου». Ο Ρίγγων αμέσως έπεσε στη γη και κατατρόμαξε που αποτόλμησε να εμπαίξει τέτοιον άνδρα, και όλοι που ερχόντουσαν μαζί του στον άνθρωπο του Θεού έπεσαν στη γη καταπτοημένοι. Κι όταν σηκώθηκαν δεν αποτόλμησαν να τον πλησιάσουν, αλλά γύρισαν στον βασιλιά τους και έντρομοι του ανήγγειλαν πόσο γρήγορα ξεσκεπάστηκαν.

Υποσημειώσεις.

1. Τα χρόνια περίπου 470-555 (βλ. εισαγωγή).
2. Βλ. σημ. Ι, 2, 1. Αυτό το επεισόδιο τοποθετείται μάλλον στο β’ εξάμηνο του 546.
3. Βυζαντινός τίτλος: σωματοφύλακας.
4. Comes: ακόλουθος.
5. Μας είναι γνωστοί από το ιστορικό Προκόπιο ως «Βδήλας και Ρουδέριχος και Ουλίαρις». Ο Ρουδέριχος σκοτώθηκε λίγο πριν την κατάληψη της Ρώμης, που έγινε τον Δεκέμβριο του 546.

Από το βιβλίο: Βίοι αγνώστων Ασκητών: Αγίου Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης, του επικαλουμένου Διαλόγου. Εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις υπό Ιωάννου Ιερομ.
Εκδότης, Ιερά Σκήτη Αγίας Αννης – Αγιον Ορος. Ιούνιος 2020.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.