Η τρελλή γυναίκα που θεραπεύθηκε στο σπήλαιό του Αγίου Βενεδίκτου – Οσίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Και στο σπήλαιο στο Σουμπιάκο, όπου κατοίκησε προηγουμένως, μέχρι σήμερα διαλάμπει με θαύματα, εάν το προϋποθέτει η πίστη των αιτούντων. Πρόσφατα έγινε ένα γεγονός, το οποίο θα διηγηθώ: Μια γυναίκα πειράχθηκε στο μυαλό και, όταν πια έχασε εντελώς τα λογικά της, πλανιόταν σε βουνά και κοιλάδες, δάση και κάμπους, μέρα – νύχτα, και κοιμόταν εκεί μοναχά όπου η κούραση την ανάγκαζε να αναπαυθεί. Κάποια μέρα, αφού περιπλανήθηκε πολύ αλητεύοντας, έφθασε και στο σπήλαιο του μακαρίου ανδρός πατρός Βενεδίκτου, και εκεί χωρίς να ξέρει μπήκε μέσα και έμεινε. Σαν ξημέρωσε, βγήκε έξω με θεραπευμένο το λογικό της, σαν μην την είχε ποτέ κυριεύσει ο παραλογισμός του μυαλού. Και διατήρησε σε αυτή την κατάσταση την υγεία που της χαρίσθηκε όλο τον υπόλοιπο καιρό της ζωής της.
Σωματική και πνευματική παρουσία των αγίων.
ΠΕΤΡΟΣ. Αλήθεια, τι εξήγηση να δώσουμε, που πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε κάτι τέτοιο, όσον αφορά και τη επιστασία των μαρτύρων: Δεν παρέχουν τόσες ευεργεσίες με τα σώματά τους ολόκληρα, όσες με τα λείψανά τους, και κάνουν μεγαλύτερα σημεία σε μέρη όπου δεν κείνται ολόσωμοι;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Όπου κείνται ολόσωμοι οι άγιοι μάρτυρες, Πέτρε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχουν τη δύναμη να παρουσιάζουν πολλά σημεία, όπως και το κάνουν, και δείχνουν αναρίθμητα θαύματα σε όσους ζητούν με καθαρό λογισμό. Όμως μπορεί να αμφισβητηθεί από όσους έχουν ασθενέστερο λογισμό το αν είναι παρόντες για να εισακούσουν εκεί, όπου δεν είναι ολόσωμοι. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να δείχνουν μεγαλύτερα σημεία εκεί ακριβώς, όπου ο ασθενέστερος λογισμός μπορεί να αμφιβάλλει για την παρουσία τους. Όσων όμως ο λογισμός είναι στερεωμένος στον Θεό, όσο μεγαλύτερη αξία έχει η πίστη τους, τόσο γνωρίζουν πως εκείνοι και δεν κείνται εκεί σωματικά, και εν τούτοις δεν λείπουν για να εισακούσουν.
Γι’ αυτό και η ίδια η Αλήθεια, για να αυξήσει την πίστη των μαθητών, είπε: «Εάν μη απέλθω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς». Εφόσον είναι δεδομένο πως το Παράκλητο Πνεύμα πάντοτε εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού,1 γιατί λέει πως θα αποχωρήσει ο Υιός, όταν έλθει Εκείνο, αφού Αυτό ποτέ δεν χωρίζεται από τον Υιό; Αλλά επειδή οι μαθητές, αντικρύζοντας τον Κύριο με σάρκα, διψούσαν πάντοτε να τον βλέπουν με τους σωματικούς οφθαλμούς, γι’ αυτό ορθά τους λέγει: «Εάν εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται», σαν να τους έλεγε: «Εάν δεν αποτραβήξω το σώμα μου, δεν σας δείχνω ποια είναι η αγάπη του Πνεύματος, κι αν δεν σταματήσετε να με θεωρείτε σωματικά, ποτέ δεν θα μάθετε να με αγαπάτε πνευματικά».
ΠΕΤΡΟΣ. Με αναπαύουν όσα λέγεις.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ήδη πρέπει να κάνουμε μια μικρή παύση στη συζήτηση, ούτως ώστε, αν πρόκειται να επεκταθούμε στη διήγηση θαυμάτων άλλων ανδρών, να ανασυγκροτήσουμε στο μεταξύ τις δυνάμεις της ομιλίας με λίγη σιωπή.

Υποσημείωση.
1. Στο σημείο αυτό οι διαφορετικές ερμηνείες των λεπτών αποχρώσεων του ρήματος procedure (= προέρχομαι), έδωσαν λαβή στους δυτικούς να θεωρήσουν πως το χωρίο προσεγγίζει το δόγμα του Filioque, πράγμα που ωστόσο δεν δέχεται στην ελληνική μετάφρασή του ούτε ο πάπας Ζαχαρίας.

Από το βιβλίο: Βίοι αγνώστων Ασκητών: Αγίου Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης, του επικαλουμένου Διαλόγου. Εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις υπό Ιωάννου Ιερομ.
Εκδότης, Ιερά Σκήτη Αγίας Αννης – Αγιον Ορος. Ιούνιος 2020.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.