Η αμέλεια – Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

Η αμέλεια είναι προδότης όλων των καλών και τη διαδέχεται φοβερή αιχμαλωσία. Εξαιτίας της αργίας των χεριών και της αμέλειας θα στάζει το σπίτι. και αυτός που μένει μέσα, θα φύγει από αυτό σε ώρα που δεν θα θέλει.1

Ο οκνηρός μοναχός ούτε το πορτάκι του κελλιού του δεν θα κλείσει, ώσπου αυτό θα σπάσει καθώς θα το χτυπά ο άνεμος. Ο μοναχός όμως που επαγρυπνεί, θα είναι ακατηγόρητος.

Υποσημείωση.

1. Στο κείμενο: τάξει οικεία, και ότε βούλεται. Διόρθωση: στάξει οικία. Και ότε ου βούλεται (Εφραίμ, έργα Α’, κατά μίμησιν των Παροιμιών, σ’. 226 (α’ έκδοση σ’ 223).

Από το βιβλίο: Ευεργετινός: «Ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων πατέρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα.»

Τόμος 2-ος. μετάφραση (Νεοελληνική απόδοση): Δ. Χρισταφακόπουλος

Εκδόσεις, Το Περιβόλι της Παναγίας, 2001

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.