Η Θεία Λειτουργία (το Λειτουργικό Ιερό κείμενο) ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου – Επιστασία – εκδόσει του Αριστείδη Πανώτη.

Το «Λειτουργικόν των Ιεροσολύμων» περιλαμβάνει την αρχαιότερη και κατανυκτικότερη θεία Λειτουργία της αγιωτάτης «κατ’ ανατολάς» Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, γνωστής ως θείας λειτουργίας του αγίου Ιακώβου του ¨Αδελφού του Κυρίου¨».
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ολίγον πριν από το Πάθος Του παρέδωσε στους Αποστόλους το ύπατο των Μυστηρίων, την Ευχαριστία, θεμέλιο της συνάξεως των πιστών, κέντρο των Μυστηρίων Του και κύρια έκφραση της ενότητας της Εκκλησίας μαζί Του. Η εντολή προς τους Μαθητές Του ήταν ρητή και σαφής: «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν» (Λουκ. κβ’ 19).
Οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους, μνήμονες της εντολής αυτής, κατέστησαν τον «Μυστικόν Δείπνον» του Κυρίου θεσμό ιερό, για την διαρκή μετάδοση και μετάληψη του Σώματος και του Αίματός Του και τη συνεχή και αληθινή παρουσία Του στη ζωή της κοινωνίας των πιστών, ως και για την ένωσή μας μαζί Του.
Ο αρχαϊκός λειτουργικός πυρήνας του θείου αυτού συμποσίου περιλαμβάνει δυο θεοδίδακτα διαγράμματα της χριστιανικής λατρείας. Το πρώτο παραλήφθηκε από τη Συναγωγή και διδάχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, τον «σαρκωθέντα Λόγο του Θεού». Είναι η τιμητική υποδοχή των Ιερών Γραφών εν μέσω ψαλμών, η τελετουργική ανάγνωση και η ομιλητική ανάπτυξη των διδαγμάτων τους, και στη συνέχεια οι σχετικές δεήσεις. Και το δεύτερο διάγραμμα παραδόθηκε από τον ίδιο τον νέο χαρισματικό «Μέγαν Αρχιερέα» «κατά την τάξη Μελχισεδέκ», την τελευταία εσπέρα της επίγειας ζωής Του. Είναι «η κλάσις του άρτου» κατά το «Δείπνον του Κυρίου», μετά των ικεσιών, της προσκομιδής των τιμίων Δώρων, της αναφοράς, του καθαγιασμού και της μεταδόσεώς τους, για να χωρίσουμε από την αμαρτία και σε «άφεση αμαρτιών». Τα δύο αυτά διαγράμματα της λειτουργίας «του Λόγου» και της λειτουργίας «της Ευχαριστίας» συναπετέλεσαν τη βασική δομή της θείας λειτουργίας, αυτή τη μια μοναδική πράξη θείας λατρείας, που ανέπτυξαν ελεύθερα οι κατ’ εξοχήν φύλακες της Αποστολικής Παραδόσεως, οι Επίσκοποι της Μιας Εκκλησίας, «ως έδοξε» και «όση δύναμις αυτοίς», μέχρι το τέλος της σκληρής περιόδου των διωγμών…

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρη την εισαγωγή και αυτή καθ’ ευατήν την Θεία Λειτουργία του «Αδελφοθέου» Ιακώβου, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Η Καθολική επιστολή του Αδελφοθέου Ιακώβου (Πρωτότυπο και Νεοελληνικό κείμενο).
23 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.