Βεβήλωση τῆς Μονῆς τῆς Χώρας!

«Συνεχίζονται οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴ μετατροπὴ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σὲ τζαμὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ἕνα ἀκόμη πλῆγμα μετὰ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό… Γιὰ νὰ γίνει ἡ μετατροπὴ αὐτή, “κάλυψαν μὲ κουρτίνες τὶς ἁγιογραφίες καὶ τὰ ψηφιδωτὰ ἐντὸς τοῦ χώρου”, ὅπως ἀνέφεραν τὰ τουρκικὰ μέσα.

Ἡ μετατροπὴ τῆς Μονῆς σὲ τέμενος τέθηκε σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 6 Μαΐου 2024 καὶ πλήγωσε βαθιά, καθὼς ἔγινε μία μόλις ἡμέρα μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα. Ὡστόσο οἱ διεθνεῖς φορεῖς κωφεύουν, χωρὶς νὰ ἔχει ὑπάρξει κάποια καταδίκη τῆς Τουρκίας γιὰ τὴ συστηματική, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἐργαλειοποίηση τῶν Ὀρθοδόξων μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Στὴν Ἑλλάδα, τόσο τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὅσο καὶ πολιτικὰ κόμματα καταδίκασαν τὴν ἐνέργεια… Ὡστόσο δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἠχηρὴ παρέμβαση ἀπὸ διεθνεῖς φορεῖς. Ἡ μετα­τροπὴ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σὲ τζαμὶ ἀ­ποτελεῖ ὕβρι γιὰ τὸν πολιτισμένο κόσμο» («orthodoxianewsagency.gr» 8-5-2024).

Ἡ σημασία τῆς Μονῆς τῆς Χώρας εἶναι τεράστια, ἱστορική, πνευματικὴ καὶ καλλιτεχνική. Διότι ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἱστορικὰ Μνημεῖα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μέσα στὸ ὁποῖο διατηροῦνται μοναδικὰ ψηφιδωτὰ παγκόσμιας πολιτιστι­κῆς ἀξίας καὶ τοιχογραφίες ἀπαράμιλλου κάλλους καὶ τέχνης. Γι’ αὐτὸ πολλοὶ ἀρχαιολόγοι ἐξέφρασαν τὶς ἀνησυχίες τους γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Μνημείου, διότι φοβοῦνται ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτη προσέλευση Μωαμεθανῶν στὴ Μονὴ θὰ δημιουργήσει ζημιὲς καὶ καταστροφὲς στοὺς χώρους τοῦ Μνημείου, ὅπως ἤδη ἔχει γίνει στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἀντίθετα, ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογὰν ἐγκαινιάζοντας τὴ λειτουργία τοῦ Ναοῦ ὡς τζαμιοῦ σὲ εἰδικὴ τελετή, στὴν εἰσαγωγική του ὁμιλία ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ μετατροπὴ αὐτὴ ἔγινε «ὡς μιὰ ἀκόμα ἔνδειξη τῆς εὐαισθησίας ποὺ ἐπιδεικνύουμε ὅσον ἀφορᾶ στὴν προστασία τῆς κληρονομιᾶς».

Τί ὑποκρισία! «Ἡ μετατροπὴ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας ὡς μουσουλμανικοῦ τεμένους ὄχι μόνο δὲν δείχνει πολιτιστικὴ εὐαισθησία, ἀλλὰ συνιστᾶ πρόκληση γιὰ τὴν παγκόσμια κοινότητα. Μὲ αὐτὸ τὸν προκλητικὸ καὶ βαθιὰ προσβλητικὸ τρόπο, ἡ Τουρκία ἐννοεῖ τὴν περιλάλητη προσπάθεια οἰκοδόμησης μέτρων γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία». Ἡ μετατροπὴ αὐτὴ ἀποδεικνύει τὴν ἐμμονικὴ ταύτιση τῆς Τουρκικῆς ἡγεσίας μὲ νεο-οθωμανικὲς ἰδεοληψίες καὶ ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν προστασία τῶν Μνημείων τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα τούς ἀνοίγουμε τζαμιὰ γιὰ μουσουλμανικὲς προσευχές, κι αὐ­τοὶ στὴν Τουρκία μετατρέπουν Ναοὺς μὲ κορυφαία ἱστορικὴ σημασία σὲ τζαμιά! Ἀλλὰ ὅσες κουρτίνες κι ἂν κρεμάσουν, γιὰ νὰ καλύψουν τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγίων, θὰ ἔρθει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ πέσουν οἱ κουρτίνες!

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ο Σωτήρ: 15 Μαϊου 2024

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.