ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΩΔΟΥ – ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΤΗΣ Ε. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ των νηστειών (του Μεγάλου Κανόνος).

Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα∙ τι καθεύδεις;
το τέλος εγγίζει, και μέλλεις θορυβείσθαι∙
αν’ανηψον ουν, ίνα φείσηταί σου
Χριστός ο θεός,
ο πανταχού τα πάντα πληρών.

Για να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε ολόκληρο το πασίγνωστο κοντάκιον του Αγίου Ρωμανού, στο πρωτότυπο και στην Νεοελληνική του απόδοση, πατήστε εδώ.

Παράβαλε και:
Αγίου Ανδρέου Κρήτης – Μέγας κανόνας. Εισαγωγή, Κείμενο, Νεοελληνική απόδοση, Ξανθής Φ. Συριοπούλου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.