Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – Κοντάκιον εις την Σαμαρείτιδα.

Προοίμιον

Επί το φρέαρ ως ήλθεν ο κύριος,
η Σαμαρείτις ηρώτα τον εύσπλαχνον∙
«Παράσχου μοι το ύδωρ της πίστεως,
και λήψομαι της κολυμβήθρας τα νάματα,
αγαλλίασιν και απολύτρωσιν.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο με την Νεοελληνική του απόδοση, σε μορφή rar.

Παράβαλε επίσης και. . .
Κυριακή της Σαμαρείτιδος – η Ευαγγελική περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.