Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις την Προσκύνησιν του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού.

Προοίμιον

Το σεβάσμιον ξύλον προσκυνούντες του τιμίου σταυρού σου, Χριστέ ο θεός,
δυσωπούμέν σε, κύριε, τον εν αυτώ προσηλωθέντα˙
κινδύνων ελευθέρωσον το γένος των ανθρώπων
δια της θεοτόκου, δι’ ής Αδάμ ανεκλήθη πάλιν
εν τω παραδείσω…

Το Σεβάσμιο Ξύλο καθώς προσκυνούμε του Τιμίου Σταυρού Σου,
Θεάνθρωπε,
θερμά ικετεύουμε, Κύριε, Εσένα που πάνω Του σταυρώθηκες˙
από κινδύνους ελευθέρωσε το γένος των ανθρώπων
με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, με την Οποία ο Αδάμ
ανακλήθηκε πάλι
στον Παράδεισο…

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις την Προσκύνησιν του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού.

Παράβαλαι και:
14 Σεπτεμβρίου, Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – η Ευαγγελική Περικοπή της θ. Λ., λόγος του Αγ. Σωφρονίου Αρχιεπ. Ιεροσολύμων, Υμνολογική εκλογή.
14 Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Εορτής.
Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού.
14 Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – Ιωάννου Φουντούλη. Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον Σταυρόν.
14 Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του τιμίου Σταυρού – Μητροπ. Κοζάνης, Διονυσίου Ψαριανού.
Το Σημείο του Σταυρού. Δύναμη, Σημασία και Θαύματά του – Ι. Μ. Παρακλήτου, (γραπτή και ηχητική μορφή).
Ο σταυροφόρος χριστιανός – ηχογραφημένη ομιλία του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου.
Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.