Μαχαιριά στην καρδιά – διήγημα του Hans Killians.

Hans Killians

Ζούμε στην εποχή των ειδικοτήτων. Και μπορεί να πη χάνεις, χωρίς υπερβολή, ότι ο απόλυτα ειδικός, σε όλες τις περιοχές της επιστήμης και της τεχνικής, εκτιμάται υπερβολικά απ’ τον πολύ κόσμο. Πάντοτε είχα αντίθετη γνώμη στο να υπερεκτιμάται στην ειδικότητά μας η Τεχνική. Για μένα, ο χειρουργός πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ένας καλός γιατρός, και μάλιστα γιατρός με την πιο ευγενική σημασία της λέξεως. Θα ήθελα μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου μου να παρουσιάσω μιαν έκθεσι αυτής μου της αντιλήψεως και γι’ αυτό εν γνώσει μου περιορίζω τα εγχειρητικά γεγονότα. Στη θέσι μιας μακράς σειράς λαμπρών εγχειρήσεων, στις οποίες έλαβα μέρος, θα διηγηθώ μονάχα μιαν εγχείρησι, που, επειδή περιέχει συγκεντρωμένα πολλά δραματικά γεγονότα, είναι αντιπροσωπευτική εκατοντάδων περιπτώσεων, παρομοίου είδους…

Μαχαιριά στην καρδιά – Hans Killians.zip

Από το βιβλίο: «Πίσω μας στέκει ο Θεός» του HANS KILLIAN.
Μετάφρασις: Δ/ρος Αγλαίας Μπιμπή – Παπασπυροπούλου. Έκδοσις δεκάτη.
Εκδόσεις «Η Δαμασκός». Αθήναι 2006.

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.