Τη Α. Κυριακή του Νοεμβρίου (1 – 7), Μνήμη πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων: Ασματική Ακολουθία – Χ. Μπούσια.

Συναξάριον.

Τη Α’ Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων, αυτοχθόνων και επηλύδων, ανδρών και γυναικών, γνωστών ημίν και αγνώστων, ων Κύριος μόνον τα ονόματα γινώσκει.

«Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, εορτάζουμε την μνήμη όλων των Αγίων που έζησαν ή έδρασαν στην Καππαδοκία, εντοπίων και ξένων, γνωστών και αγνώστων, ανδρών και γυναικών, των οποίων όλα τα ονόματα μόνον ο Κύριος τα γνωρίζει!»

Ευσεβείας πέλετε Άγιοι άστρα,

Καππαδόκες γηγενείς και επήλυδες.

Σμήνος Αγίων Καππαδόκων υμνείσθω,

ως αληθείας Χριστού πυρφόρων.

Οι γνώριμοι ημίν εισίν οι εξής:
Απόστολοι: Πέτρος, Παύλος, Ανδρέας και Ματθίας.

Ιεράρχαι: Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Νύσσης, Πέτρος Σεβαστείας, Γρηγόριος Ναζιανζού, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αμφιλόχιος Ικονίου,
Ιωάννης Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Αχίλλειος Λαρίσης, Οικουμένιος Τρίκκης, Αγαπητός Συναού και Φιρμιλιανός Καισαρείας.

Όσιοι: Σάββας ο ηγιασμένος, Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης, Μιχαήλ ο Μαλεΐνός, Μελέτιος ο νέος εν Μυουπόλει, Ειρήνη του Χρυσοβαλάντου, Ιωάννης ο Ρώσσος, Αρσένιος Φαράσων, Βασίλειος, Λουκάς, Ιγνάτιος και Πέτρος ηγουμένοι της Μονής Βαθέος Ρύακος, Στέφανος ο κτήτωρ της Μονής Χηνολάκκου, Ευδόκιμος ο δίκαιος, Ιλαρίων ο νέος ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων, Γοργονία αδελφή Γρηγορίου του Θεολόγου, Μακρίνα αδελφή Βασιλείου του Μεγάλου, Νόννα μήτηρ Γρηγορίου του Θεολόγου, Ναυκράτιος μοναχός αδελφός Βασιλείου του Μεγάλου, Κανίδης και Ιωσήφ ο νέος Καππάδοξ.

Ιερομάρτυρες: Αλέξανδρος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, Αλέξανδρος, Μαρτύριος και Σισίνιος οι ιεραπόστολοι, Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, Καρτέριος και Λογγίνος ο εκατόνταρχος.

Μάρτυρες: Αγαθόδωρος, Αγάπιος, Ανδριανός και Εύβουλος, Ακάκιος, Άνεκτος, Αντώνιος, Γερμανός, Ζεβινάς και Νικηφόρος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Ευστράτιος, Μαρδάριος και Ορέστης, Βαρλαάμ, Βλάσιος ο βουκόλος, Γορδιανός, Γόρδιος, Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, Ελάσιππος, Μέσιππος, Παύσιππος και Νεονίλλα, Ερωτηίς και Καπετωλίνη, Ευψύχιος, Ευψύχιος έτερος, Θεσπέσιος, Ιέρων και Ορέστης οι Τυανείς, Ιουλιανός και Σέλευκος, Ιουλίττα, Κοδράτος, Ρουφίνος και Σατορνίνος, Μάμας, Μερκούριος, Πορφύριος ο από μίμων, Σέργιος ο Οσιομάρτυς, Στρατιώται Δύο οι συναναιρεθέντες Λογγίνω τω εκατοντάρχω, και Υάκινθος ο κουβικουλάριος.

Νεομάρτυρες: Γεώργιος ο Νεαπολίτης, Παναγιώτης ο Καισαρεύς,
και Σάββας ο Νιγδελής.

Ταις αυτών αγίαις πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Τη Α. Κυριακή του Νοεμβρίου, Μνήμη πάντων των εν Καππαδοκία Αγίων. Ασματική Ακολουθία – Χ. Μπούσια.zip

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Voutsinasilias.blogspot.gr

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.