Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον Των Αγίων τριών Παίδων.

Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες,
αλλ’ άγραφον ουσίαν θωρακισθέντες,
τρισμακάριοι, εν τω σκάμματι του πυρός εδοξάσθητε.
εν μέσω δε φλογός ανυποστάτου ιστάμενοι
θεόν επεκαλείσθε∙
«Τάχυνον, ο οικτίρμων, και σπεύσον ως ελεήμων
εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βουλόμενος.»

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το υπέροχο κοντάκιο με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
17 Δεκεμβρίου, μνήμη του προφήτου Δανιήλ, των τριών παίδων, και του Αγίου Διονυσίου του εκ Ζακύνθου – Συναξάριον και Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.