Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Και ποιος άραγε είναι τόσον οκνηρός εις τα θεία, και τόσον μισοθεάμων εις τα χαριέστατα θεάματα, ώστε να μη παρουσιασθή εις την θείαν τάυτην πανήγυριν της Υπαπαντής του Κυρίου; ή, ίνα είπω κατά την Παροιμίαν, τις ήθελεν έλθη κατόπιν μιας τοιαύτης χαριεστάτης εορτής; ή μάλλον ειπείν, ποιος δεν ήθελε σπουδάση να προλάβη με κάθε λογής τρόπον διά να ιδή τον Δεσπότην Χριστόν, ος τις ως βρέφος τεσσαρακονθήμερον εν τω ναώ μεν κατά τον Νόμον προσάγεται, υπό δε του θεσπεσίου γέροντος Συμεών εναγκαλίζεται;
Ουδείς βέβαια. Βαβαί διά τας χάριτας και τα θαύματα όπου περιέχει η παρούσα πανήγυρις!

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρη την ερμηνεία του Αγίου Πατρός στον θαυμάσιο αυτό κανόνα, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – Κοντάκιον εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
02 Φεβρουαρίου, η εν τω ναώ Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: Μικρό σχόλιο στη βυζαντινή εικόνα της εορτής, Υμνολογική εκλογή.
του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.