20 Μαϊου, μνήμη των Οσίων: Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της Νέας Μονής της Χίου: Βίος, Ακολουθία.

Τη Κ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), οι τρεις όσιοι και θεοφόροι Πατέρες ημών: Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι κτίτορες της εν Χίω ιεράς και βασιλικής Νέας Μονής, εν ειρήνη τελειούνται.

Στίχοι.

Οι τρεις Όσιοι τη Αγία Τριάδι,Συν
τοις αϋλοις νυν παρίστανται νόοις.

Οι Όσιοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ κατάγονταν από τη Χίο και έζησαν στα τέλη του 10ου αιώνα μ.Χ. και στις αρχές του 11ου μ.Χ. Ασκήτευαν σε μια σπηλιά του όρους Προβάτειο, στη Χίο. Εκεί κοντά, βρήκαν σ’ ένα δένδρο μυρσίνης, κρεμασμένη την εικόνα της Θεοτόκου και ανήγειραν προς τιμήν της ευκτήριο οίκο, όπου και διέμεναν. Αργότερα με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου του Μονομάχου (1042 – 1054 μ.Χ.) και στη συνέχεια, της αδελφής του αυτοκράτειρας Ζωής, έκτισαν την μεγαλοπρεπή Νέα Μονή, στην οποία ο αυτοκράτορας δώρισε κτήματα και αφιερώματα, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στους συγκεκριμένους Όσιους.

Μετά από μικρή εξορία, την οποία υπέστησαν λόγω κακόβουλων διαβολών, επανήλθαν στη μονή, όπου και κοιμήθηκαν με ειρήνη.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία των Οσίων: Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννου, κτητόρων της Νέας Μονής της Χίου – Οσίου Νικηφόρου του Χίου.zip

Περισσότερα για το Συναξάριο της ημέρας βλέπε επίσης στον:
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.