Αγίου Ανδρέου Κρήτης: Μέγας κανόνας. Εισαγωγή, Κείμενο, Νεοελληνική απόδοση, Ξανθής Φ. Συριοπούλου.

Ο Μέγας Κανών έχει εννέα Ωδές. Αποδεικνύεται ότι είναι «μέγας» στην απόλυτή του έννοια, γιατί, ενώ στους συνήθεις Κανόνες κάθε Ωδή έχει 2-3 Τροπάρια και στο σύνολο γύρω στα 30, ο Μέγας Κανών έχει πολύ περισσότερα σε κάθε Ωδή και στο σύνολο 250 Τροπάρια. Σήμερα τα Τροπάρια του Μεγάλου Κανόνος είναι κατά 30 περισσότερα από τα αρχικά, επειδή μεταγενέστεροι υμνογράφοι προσέθεσαν τροπάρια για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που είναι ποίημα Θεοδώρου και Ιωσήφ των Στουδιτών, αλλά και για τον ίδιο τον Άγιο Ανδρέα.
Ο Μέγας Κανών έχει εννέα Ωδές, όπως αναφέρθηκε, αλλά ένδεκα Ειρμούς, διότι η β΄ και η γ΄ Ωδή έχουν διπλό Ειρμό. Ο αριθμός των Τροπαρίων κατά Ωδές έχει ως εξής: α΄25, β΄29+ 12, γ΄9+19, δ΄29, ε΄23, στ΄17+ 16, ζ΄22, η΄22, θ΄27. Σύνολο Τροπαρίων 250 και με τους Ειρμούς 261. Κατά το Συναξάριο του Αγίου και της Ακολουθίας του Κανόνος «ο ποιητής πάσαν Παλαιάς και Νέας Διαθήκης ιστορίαν ερανισάμενος και αθροίσας, το παρόν ηρμόσατο μέλος… προτρέπεται γούν δια τούτου πάσαν ψυχήν, όσα μεν αγαθά της ιστορίας ζηλούν και μιμείσθαι προς δύναμιν, όσα δε των φαύλων αποφεύγειν και αεί προς Θεόν ανατρέχειν δια μετανοίας, δακρύων και εξομολογήσεως και της άλλης ευαρεστήσεως».

Ο ποιητής, αφού επέλεξε και συγκέντρωσε απ’ όλη την Π. και Κ. Διαθήκη παραδείγματα, συναρμολόγησε τον παρόντα Κανόνα… και προτρέπει δι’ αυτού κάθε ψυχή, όσα παραδείγματα της ιστορίας είναι αγαθά να ζηλέψει και να μιμηθεί κατά δύναμη, όσα δε είναι φαύλα να τα αποφεύγει και πάντοτε να καταφεύγει στο Θεό δια μετανοίας, δακρύων και εξομολογήσεως και κάθε άλλης ευαρεστήσεως.
Ο Μέγας Κανών ψάλλεται τμηματικά στην Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου των τεσσάρων πρώτων ημερών της Καθαράς Εβδομάδος και ολόκληρος στον Όρθρο της Πέμπτης (Ε΄) Εβδομάδος των Νηστειών. Στις Ενορίες, αντί της Πέμπτης, συνήθως ψάλλεται το βράδυ της Τετάρτης μαζί με το Απόδειπνο, για να διευκολυνθούν περισσότεροι πιστοί να τον παρακολουθήσουν.
Η ιδιαίτερη θέση του Κανόνος στη λατρεία της Εκκλησίας μας αφ’ ενός και το πλήθος των παραδειγμάτων αφ’ ετέρου από την Αγία Γραφή, ως επί το πλείστον από την Παλαιά , την οποία εκείνος μεν εγνώριζε καλά , αλλά οι ακροατές αγνοούν, ωδήγησαν στη μελέτη του Μεγάλου Κανόνος, διότι και από θρησκευτικής και από αισθητικής πλευράς είναι αξιόλογος.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» όλλο τον Μεγάλο Κανόνα με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.