02 Ιουνίου, μνήμη και του Οσίου Εράσμου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Β’ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου, του εν Χερμελία της Αχρίδος.

Στίχοι:

Έρασμον αθλήσαντα σου Σώτερ χάριν,
ερασμίως τρέχοντα εις πόλον δέχου.
Δευτερίη βιοτής από γαίης έπτατο θείος Έρασμος

Αυτός λοιπόν ο Άγιος καταγόταν μεν από την Αντιόχεια, ήκμασε δε στα χρόνια των: Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, το 209 περίπου. Αφού έζησε ασκητική ζωή πρώτα, σε τόση τελειότητα έφθασε, ώστε λάμβαν τροφή δια μέσου των κοράκων, ενώ αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από τον Θεό. Γι’ αυτό, χωρίς να θέλει, έγινε αρχιερεύς. Έπειτα έχοντας έντονο Θείο ζήλο στην ψυχή του, περιόδευε παντού αποστολικώς, κηρύττοντας το λόγο του Ευαγγελίου, και τελώντας πάμπολλα θαυμάσια. Κάποτε είχε φτάσει στη σημερινή Αχρίδα, όπου είδε να κηδεύουν ένα παιδί. Το θέαμα τον συγκίνησε, διότι ο πατέρας του το είχε μονάκριβο και θρηνούσε πολύ. Πλησίασε λοιπόν το φέρετρο, προσευχήθηκε, και αφού έπιασε το χέρι του το ανέστησε. Το θαύμα κατέπληξε τους παρευρισκόμενους, και είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς, μαζί με το παιδί και τον πατέρα, να βαπτιστούν χριστιανοί. Και αμέσως μετά, σύντριψε τα εκεί ευρισκόμενα είδωλα, ενώ για διάστημα επτά ημερών εξακολουθούσε να διδάσκει το λαό, οδηγώντας τον στο φως της θεογνωσίας.

Ενώ δε ο αυτοκράτωρ Μαξιμιανός βρισκόταν στην Ερμούπολη του Ιλλυρικού, πήγε κάποιος και του φανέρωσε ότι τα είδωλα των θεών τους συντρίφθηκαν από έναν άνθρωπο Αντιοχέα, ο οποίος κηρύττει ως μόνο Θεό τον Ιησού τον εσταυρωμένο. Ο δε βασιλεύς αφού έστειλε ανθρώπους του, προσήγαγε τον Άγιο μπροστά του, και τον ρώτησε ποιός είναι και ποιό Θεό προσκυνεί. Επειδή δε ο Άγιος σιωπούσε, ο τύραννος θύμωσε και πρόσταξε να τον κτυπήσουν στο πρόσωπο. Ο δε Άγιος ζήτησε να μάθη την αιτία. Ο τύραννος του απάντησε, πως η αιτία είναι το ότι δεν προσκυνεί τους θεούς. Τότε του λέει ο Άγιος να του δείξει ποιό θεό να προσκυνήσει. Ο βασιλεύς λοιπόν, του έδειξε αυτό το είδωλο του Διός, το οποίο ήταν χάλκινο, ύψους δώδεκα ποδών και εξ ως προς το πλάτος. Τότε ο Άγιος το ατένισε με βλοσυρό βλέμμα και παρευθύς έπεσ και συνετρίβη σε λεπτά τμήματα, από δε το είδωλο βγήκε ένας φοβερός δράκοντας, ο οποίος αφάνισε πολύ πλήθος ανθρώπων. Και τότε πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίσθηκαν από τον Άγιο Είκοσι Χιλιάδες άνθρωποι.

Ύστερα, αφού θανάτωσε ο Άγιος τον δράκοντα, και αφού συνελήφθη από τους στρατιώτες, μαζί με όλο τον βαπτισμένο λαό, παρουσιάσθηκε στο βασιλέα, ο οποίος τις μεν είκοσι χιλιάδες των βαπτισθέντων αποκεφάλισε, τον δε Άγιο έντυσε με ένδυμα χάλκινο πυρωμένο. Κι όμως από την θεία χάρη, η φωτιά μεταβλήθηκε σε ψυχρότητα κρυστάλλου. Μετά κλείνεται σε φυλακή, μα με την επιφάνεια του Ταξιάρχου Μιχαήλ λυτρώνεται από την φυλακή, και μεταφέρεται στην πόλη Φρυμόν της Καμπανίας, για να κηρύξει τον λόγο του Ευαγγελίου. Τελικά αφού ήλθε στην πόλη Χερμέλια, κατοίκισε εκεί. Και όταν ήλθε ο καιρός της τελειώσεώς του, προσκύνησε κατ’ ανατολάς τρεις φορές, και παρακάλεσε το Θεό, να χαρίζει άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιον σε όσους τον επικαλεσθούν με πίστη, άκουσε θεία φωνή από ψηλά να επικυρώνει το ζητούμενο. Έπειτα, είδε ένα υπέρλαμπρο στεφάνι να κατεβαίνει σ’ αυτόν, και την θριαμβεύουσα εκκλησία να έρχεται προς το μέρος του, για να τον προϋπαντήσει. Έτσι, ευχήθηκε: Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμά μου. Και ανέβηκε με χαρά στα
ουράνια.

Τη αυτή ημέρα, αι δια του Αγίου Εράσμου, πιστεύσασαι τω Χριστώ είκοσι χιλιάδες, ξίφει τελειούνται.

Στίχοι:

Κάρας Αθλητών τας ξίφει τετμημένας,
Εύρης πεσόντων χιλιάδας δις δέκα.

****

Ασματική Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου.

Παράβαλε και:
02 Ιουνίου, μνήμη και του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εξ Αγαρινών – Συναξάριον.
02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.