Ο Νυμφίος της Εκκλησίας.

Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας) να, έρχεται ξαφνικά μέσ’ στη νύχτα. Μακάριος αυτός που αγρυπνά και Τον περιμένει. Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος που θα τον εύρει ράθυμο και αμελή. Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου, μη τυχόν και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο, για να μην παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο, κι έτσι κλειστείς έξω από την (ουράνια) βασιλεία. Αλλά φρόντισε να συνέλθεις και φώναξε δυνατά: άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ ο Θεός μας. Με την προστασία που μας παρέχουν οι ασώματοι άγιοι ‘Άγγελοι Σου, ελέησε μας.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται – Βυζαντινή Χορωδία τουΠαύλου Φορτωμά.mp3

Το νυφικό Σου θάλαμο (το δωμάτιο) της Βασιλείας Σου βλέπω, Σωτήρα μου, λαμπροστολισμένο. Και (σκέπτομαι πως) δεν έχω (κατάλληλη) ενδυμασία για να μπω σ’ αυτόν. (Σε ικετεύω), Εσύ ο φωτοδότης (που δίνεις το φως), κάνε λαμπρή και φωτεινή τη στολή της ψυχής μου και σώσε με.

Τον Νυμφώνα Σου βλέπω – Βυζαντινή Χορωδία τουΠαύλου Φορτωμά.mp3

Καθώς ο Κύριος βάδιζε προς το εκούσιο Πάθος του, στο δρόμο έλεγε στους Αποστόλους του: «Να, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Και ο Υιός του ανθρώπου (ο Θεάνθρωπος Κύριος) θα παραδοθεί (στους εχθρούς Του) όπως έχει προφητευθεί γι’ Αυτόν». Εμπρός, λοιπόν, κι εμείς, με καθαρισμένες τις διάνοιες μας (από κάθε μολυσμό) ας πορευθούμε μαζί του και ας σταυρωθούμε μαζί του, και ας νεκρώσουμε γι’ Αυτόν κάθε αμαρτωλή ευχαρίστηση της ζωής μας. Για να ζήσουμε μαζί του και να τον ακούσουμε να μας λέει δυνατά: «Δεν ανεβαίνω πλέον στην επίγεια Ιερουσαλήμ για να υποστώ παθήματα, αλλά ανεβαίνω στον Πατέρα μου και δικό σας Πατέρα, στον Θεό μου και Θεό σας. Και μαζί μου θα ανυψώσω και σας στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών».

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον Πάθος – Βυζαντινή Χορωδία του Παύλου Φορτωμά.mp3

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.