Τα Εισόδια της Θεοτόκου: Το προοίμιο της Χαράς μας!

Σήμερον της ευδοκίας θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνος βοήσωμεν: Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις!

Σήμερα αρχίζει να φανερώνεται η καλή πρόθεση του Θεού απέναντι στον αποστάτη και αμαρτωλό άνθρωπο. Σήμερα κηρύσσεται εκ των προτέρων η σωτηρία των ανθρώπων. Η Παρθένος Μαρία, με μεγάλη λαμπρότητα, φανερώνεται στον ναό του Θεού και εκ των προτέρων αναγγέλει σε όλους την έλευση του Χριστού. Τώρα λοιπόν και εμείς, μεγαλόφωνα ας της ψάλλουμε: Χαίρε Συ, η εκπλήρωση του Σχεδίου του Θεού, για τη σωτηρία των ανθρώπων!

Σήμερον της ευδοκίας θεού το προοίμιον … ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός – YouTube

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.