Θεοφάνεια: Η πλάση λούζεται στο Φώς!

Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού

Ήχος β᾽ Ωδή α

Όρθρου φανέντος τοις βροτοίς σελασφόρου,
Νυν εξ ερήμου, προς ροάς Ιορδάνου
Άναξ υπέσχες, ηλίου σον αυχένα,
Χώρου ζοφώδους, τον Γενάρχην αρπάσαι,
Ρύπου τε παντός, εκκαθάραι την κτίσιν.

Όταν πρόβαλε ωσάν λαμπρή Αυγή ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής από την έρημο στα νερά του Ιορδάνη, Εσύ, Βασιλιά Χριστέ, έκλινες τον αυχένα σου, αν και είσαι ο υπέρλαμπρος πνευματικός Ήλιος. Και το έκανες αυτό, για να αρπάξης από τον κατασκότεινο άδη τον αρχηγό του ανθρώπινου γένους, τον Αδάμ, και να καθαρίσης όλη την κτίση από κάθε ρύπο.

Άναρχε ρείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,
Νέον περαίνεις, τον φθαρέντα τη πλάνη ,
Ταύτην αφράστως, πατρόθεν δεδεγμένος,
Όπα κρατίστην• Ούτος ηγαπημένος,
Ίσος τε μοι Παις, χρηματίζει την φύσιν.

Κύριε, Εσύ, που δεν έχεις αρχή ως άναρχος, τον άνθρωπο, που μαζί σου θάφτηκε στα νερά, τον κάνεις καινούργιο, γιατί είχε φθαρεί από τη διαβολική πλάνη. Άκουσες ετούτη τη δυνατή Πατρική φωνή. Αυτός, που βαφτίζεται στα νερά, είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ίσος με εμένα ως προς τη φύση του, Θεός.

***

Ωδή Δ’

Νομήν προς αυτήν την φερέσβιον φέρων,
Θηρά δρακόντων φωλεοίς επιτρέχων.
Άπλητα κύκλα καββαλών Θεός Λόγος,
Πτέρνη τε τον πλήττοντα παμπήδην γένος,
Τούτον καθειργνύς, εκσαώζει την κτίσιν.

Φέρνοντας τη ζωοδότρα νομή στον άνθρωπο, κυνηγάει, εδώ κι εκεί τρέχοντας στις φωλιές τους τους άγριους πνευματικούς δράκοντες, δηλαδή τους δαίμονες. Και αυτόν, που κλωτσούσε και βασάνιζε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, αυτόν τον περιορίζει και “ξεβρομίζει” ολόκληρη την πλάση.

***

Ωδή στ᾽ Ο Ειρμός

«Ιμερτόν εξέφηνε συν πανολβίω,
Ήχω Πατήρ, ον γαστρός εξηρεύξατο.
Ναι φησιν, Ούτος, συμφυής γόνος πέλων,
Φώταυγος εξώρουσεν ανθρώπων γένους,
Λόγος τε μου ζων, και βροτός προμηθεία.

Με καταχαρούμενη φωνή και αγαλλίαση είπε ο Ουράνιος Πατέρας, ότι του είναι αγαπητός του Υιός, αυτός, που με τρόπο άφραστο και απερίγραπτο ο ίδιος γέννησε. «Ναι, λέει, Αυτός που είναι γέννημά μου από την ίδια μου φύση, αυτός ο ίδιος πρόβαλε ολόφωτος και από το ανθρώπινο γένος, δηλαδή και ως άνθρωπος. Είναι με άλλα λόγια και δικός μου ζωντανός Θεός και Λόγος και ταυτόχρονα άνθρωπος με θεϊκή και στοργική Πρόνοιά μου και φροντίδα».

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.