11 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Αγαπίου του Αρχιμανδρίτου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΑ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀγαπίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Ἄρξας λογισμῶν Ἀγάπιε τὸ πρῶτον.
Εἶτα λογικῆς ὦ Πάτερ ἦρξας Μάνδρας.

Ἑνδεκάτῃ Ἀγαπίοιο ἐκ ῥεθέων πνεῦμα ἤρθη.

Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι ο Όσιος Αγάπιος ασκήτεψε στην Απαμεία της Συρίας. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου αυτού!

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Ὁσίου Αγαπίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
11 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κυνοβιάρχου: Συναξάριον και υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.