Η στενή φιλία με τον Ιησού – Κεμπησίου Θωμά.

Η παρουσία του Χριστού σου κάνει εύκολο το δρόμο.
ΑΝ ΕΙΝΑΙ μαζί σου ο Χριστός όλα θα πηγαίνουν καλά και τίποτε δεν θα σου φαίνεται βαρύ.
Αν όμως ο Χριστός δεν είναι μαζί σου, τότε όλα θα σου φαίνονται ενοχλητικά και δύσκολα.
Αν ο Ιησούς δεν ομιλεί στην καρδιά σου, κάθε άλλη παρηγοριά είναι μάταιη.
Αν όμως ο Ιησούς ομιλεί μέσα σ’ αυτήν, μια και μόνη λέξις Του είναι αρκετή για να απολαύσης την πιο μεγάλη παρηγοριά.
Αμέσως δεν σηκώθηκε όρθια η κλαίουσα Μαρία, όταν η Μάρθα της είπεν: «Ο διδάσκαλος πάρεστι και φωνεί σε»; (Ιω. ια’ 28).
Τρισευτυχισμένη η στιγμή κατά την οποία ο Ιησούς σε καλεί από τα δάκρυα και τον πόνο στην χαρά!
Πόσο δύσκολη και θλιβερή είναι η ζωή σου χωρίς τον Ιησού!
Πόσο μωρός και ανόητος είσαι όταν ζητάς τα υψηλά και τα μεγάλα, μακρυά από τον ταπεινό Ιησού! Ολόκληρο τον κόσμο αν εκέρδιζες και έχανες τον Ιησού, ζημιά θα είχες και όχι κέρδος.
Τί μπορεί να σου δώση ολόκληρος ο κόσμος χωρίς τον Ιησού; Η ζωή χωρίς Αυτόν είναι κόλασις˙ κοντά δε σ’ σ Εκείνον, Παράδεισος.
Αν ο Χριστός είναι μαζί σου, κανείς εχθρός δεν ημπορεί να σε βλάψη.

Θησαυρός πολυτιμώτερος από τον Ιησού
και τη χάρι Του δεν υπάρχει.
Αυτός που βρίσκει τον Ιησού, βρίσκει θησαυρό πολύτιμο˙ βρίσκει το μέγιστον αγαθόν.
Αυτός που χάνει τον Ιησού, χάνει πολύ περισσότερα από τον κόσμο ολόκληρο.
Πτωχός, πτωχότατος είναι εκείνος που ζη μακρυά από τον Ιησού. Πλούσιος δε, πλουσιώτατος εκείνος που στηρίζεται σταθερά επάνω Του.
Είναι μεγάλη επιστήμη να γνωρίζη κανείς πώς να συμβαδίζη με τον Ιησού και σοφία ανυπέρβλητος το να τον συγκρατή μόνιμα στην ψυχή του.
Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς θα είναι μαζή σου.
Να είσαι ευσεβής και πράος και τότε ο Ιησούς θα είναι μαζή σου.
Όταν στρέψης την καρδιά σου προς τα πράγματα της γης, πολύ γρήγορα ο Ιησούς θα φύγη από κοντά σου.
Όταν όμως χάσης τον Ιησού σε ποιόν θα καταφύγης; Ποιός θα είναι ο φίλος σου; Χωρίς φίλο η ζωή χάνει την ομορφιά της. Όταν δεν έχης τον Ιησού φίλο σου πρώτο και καλλίτερο η ψυχή σου θα μείνη απαρηγόρητη.
Είσαι ανόητος να λυπάσαι ή να χαίρεσαι για άλλες αιτίες.
Καλλίτερο είναι να έχης όλο τον κόσμο εχθρό σου, παρά να χάσης τη χάρι του Ιησού.
Ο Ιησούς βασιλιάς της καρδιάς σου.
Μεταξύ όλων εκείνων που αγαπάς, η μεγαλύτερη και πιο φλογερή σου αγάπη ας στρέφεται προς τον Ιησού. Όλους τους άλλους να τους αγαπάς χάριν του Ιησού˙ τον Ιησού όμως χάριν Αυτού του ιδίου.
Η αγάπη σου για τον Ιησού ας είναι ιδιαίτερη, γιατί μόνον Αυτός είναι φίλος αγαθός και πιστός.
Ο Ιησούς με τη χάρι και τη δύναμί Του, μας κάμνει να αγαπούμε φίλους και εχθρούς και να προσευχώμεθα ώστε να Τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν.
Ποτέ μην επιθυμήσης να γίνης αντικείμενο αγάπης και δόξης μεταξύ των ανθρώπων. Η δόξα ανήκει μόνο στον Θεό που δεν έχει όμοιόν Του κανένα.
Ποτέ μη θελήσης να είσαι μέσα σ’ όλων τις καρδιές αγαπητός, ούτε εσύ να δίδης ολόκληρη την αγάπη σου σε κάτι.
Μέσα σου, και μέσα σε κάθε άλλον ευσεβή άνθρωπο ας είναι βασιλιάς ο Ιησούς.
Ελευθέρωσε την καρδιά σου από τα πάθη και
πρόσφερέ την στον Ιησού, για να γίνης πανίσχυρος.
Να είσαι καθαρός και ελεύθερος και να μη δεσμεύεσαι από τα γήινα.
Πρέπει να παρουσιάσης στον Θεό την καρδιά σου καθαρή και αμόλυντη και τότε θα δης πόσο πολύτιμος φίλος είναι ο Κύριος.
Ποτέ όμως δεν θα κατωρθώσης να φθάσης στο σημείο αυτό, αν δεν σε κατευθύνη και δεν σε ελκύση η θεία χάρις, ώστε να ελευθερωθής απ’ όλα και να ενωθής με τον Θεό.
Όταν η χάρις του Θεού κυριαρχήση στην ψυχή, ο άνθρωπος τότε γίνεται πανίσχυρος.
Όταν όμως φύγη από την ψυχή, γίνεται πτωχός, ασθενής, έρημος και άξιος τιμωριών και μαστίγων.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, δεν πρέπει να χάνη κανείς το θάρρος του, ούτε να απελπίζεται, αλλά να υποτάσσεται ταπεινά στο θέλημα του Θεού και να υπομένη χάριν του Ιησού τα πάντα, γιατί τον παγερό χειμώνα ακολουθεί πάντοτε η πανέμορφη άνοιξις˙ τη σκοτεινή νύχτα η φωτοβόλος ημέρα˙ τη ραγδαία βροχή με τους απειλητικούς κεραυνούς διαδέχεται ουρανός καθαρώτερος και λαπρότερος.

Από το βιβλίο: Η Μίμησις του Χριστού, του Κεμπησίου Θωμά. Νεοελληνική απόδοσις της εκδοθείσης το 1902 μεταφράσεως του Αβερκίου Λαμπίρη υπό την έγκρισιν και ευλογίαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκδόσεις ΦΩΣ

η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.