Αποκαλύφθηκε για πάντα το απλησίαστο (ως σήμερα) ΦΩΣ!

Εξαποστειλάριον ήχος Γ’ Επεσκέψατο ημάς

Επεφάνη ο Σωτήρ, ή χάρις η αλήθεια, εν ρείθροις τού Ιορδάνου, καί τούς εν σκότει καί σκιά, καθεύδοντας εφώτισε, καί γάρ ήλθεν εφάνη, τό φώς τό απρόσιτον.

Φάνηκε – αποκαλύφθηκε από τον ουρανό, ο Σωτήρας μας, η Χάρη, η Αλήθεια, στα νερά του Ιορδάνου!
Κι έτσι, εμάς που καθόμασταν στο σκοτάδι, στη σκιά, μας φώτισε!
Τώρα πια, ΗΛΘΕ, αποκαλύφθηκε για πάντα το απλησίαστο (ως σήμερα) ΦΩΣ!

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ανακοινώσεις - δελτία τύπου, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.